Специализирано звено "Антикорупция" - СГП е привлякло като обвиняеми Ивайло Първанов и Стайко Ганчев , бивши изпълнителни директори на "Напоителни системи" ЕАД, за извършени стопански престъпления, от които за държавното дружество са настъпили щети в общ размер, около 963 000 лв.

Обвиненията са по разследването, образувано в началото на февруари за безстопанственост в "Напоителни системи " ЕАД.

На Ивайло Първанов е предявено обвинение сключване на неизгодни сделки. В периода от 15 декември 2014 г. до 13 юни 2016 г. в София, като Изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД, Първанов е сключил 79 договори за правни и счетоводни услуги и за реклама на обща стойност 596 784, 56 лв.

Не е имало необходимост от сключването на тези договори, тъй като дружеството е разполагало с юрисконсулти и счетоводители. От сключването на неизгодните сделки са произлезли значителни вреди за "Напоителни системи" ЕАД, като случаят е особено тежък.

Припомняме, началото на месец февруари прокуратурата започна разследване срещу ръководни длъжностни лица от "Напоителни системи" за безстопанственост, от която били нанесени вреди на дружеството в размер на повече от 800 000 лева.

Хиляди платила "Напоителни системи" за реклама, няма документи

Хиляди платила "Напоителни системи" за реклама, няма документи

Нямало документи и за нуждата да се наемат външни адвокати

Стайко Ганчев е обвинен в 2 престъпления - сключване на неизгодна сделка и в безстопанственост.

На 24 февруари 2012 г. в София, като изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД Ганчев е сключил консултантски договор с търговско дружество. По силата на този договор дружеството изпълнител е следвало срещу сумата от 20 000 лева да изготви и консултира "Напоителни системи" ЕАД.

Консултацията е във връзка с необходимостта от лицензиране на държавното дружество като ВиК оператор по смисъла на Закона за регулиране на ВиК услуги, в това число процедурата по издаване на лиценз пред ДКЕВР.

Разследването на СЗА - СГП е установило, че не е била налице необходимост от сключването на договор с такъв предмет, тъй като в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) не е предвиден лицензионен режим пред ДКЕВР.

На Ганчев е повдигнато и обвинение за умишлена безстопанственост. В периода от 6 ноември 2012 г. до 13 май 2013 г. в София, умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество, от това за последвали значителни щети за предприятието в размер на 346 389 лв., като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Установено е, че по сключен договор на 2 август 2012 г. с търговско дружество за консултантски услуги, Ганчев разрешил извършване на плащане по фактури, без да е проверил дали действително е извършена работата, която е била фактурирана и без такава реално да е била извършена.

Стайко Ганчев и Ивайло Първанов са с мерки за неотклонение "Подписка".

Разследването продължава.

По-късно на брифинг говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова обясни, че бившият директор Ивайло Първанов е сключил над 70 неизгодни сделки. Разполагали са с 12 юрисконсулти, а са сключени над 70 договори с адвокатски дружества и отделни адвокати.

Сключен и е един договор за счетоводни услуги, въпреки че в "Напоителни системи" имало цял счетоводен отдел. Служителите от този отдел казват, че никога не са имали нужда от външни счетоводители.