Командването на Сухопътните войски обяви конкурс за попълване на 246 вакантни войнишки длъжности във военните си формирования.

Длъжностите са в гарнизоните:

  • Стара Загора, Хасково и Ямбол (75 длъжности);
  • Карлово и Казанлък (61 длъжности);
  • Пловдив (16 длъжности);
  • Белене (20 длъжности);
  • Свобода (23 длъжности);
  • Плевен (19 длъжности);
  • Сливен (18 длъжности) и
  • Мусачево (14 длъжности).

Условията за кандидатстване:
Кандидатите за приемане на военна служба трябва да са завършили граждански, средни или висши училища. Те трябва да подадат документи до 2 февруари 2018 година чрез структурите на Централното военно окръжие и заявление до командирите на военните формирования. В заявлението могат да посочат до три длъжности, за които кандидатстват.

Конкурсът ще се проведе във военните формирования по график в периода 8 - 18 май 2018 година.

В конкурса са включени изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м) и издръжливост (крос 1000 м).
Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

Информация за обявения конкурс е публикувана в интернет страницата на Министерството на отбраната, в рубриките "Документи - Обяви и конкурси" и "Най-новото на сайта".