От Националния синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" искат да бъде преразгледана промяната в Наредба за работното време на МВР.

Името й е - Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР.

Недоволството на огнеборците е, че се смесват смени с различна продължителност. Тя засяга и преизчисляването на нощния труд към дневен. В позицията им се намеква, че биха пристъпили и към защита на членовете си със законови средства - т.е. - протест.

57 са исковете срещу МВР за неизплатен извънреден труд

57 са исковете срещу МВР за неизплатен извънреден труд

Младен Маринов заяви, че положенията извънреден труд се заплаща и към момента няма задължения към служители

"С недоумение отбелязваме факта, че в проекта на Наредбата не съществува текст за преизчисляване на положен нощен труд към дневен при положение, че има заведени стотици съдебни дела срещу МВР, при които 90 % се губят от ведомството", пишат огнеборците.

Според пожарникарите подобна липса на методика за преизчисление на нощен труд към дневен ще доведе до заплащането от бюджета на МВР на излишни съдебни разноски и то в не малък размер с оглед обема на заведените съдебни дела от служители на МВР към своя работодател.

В наредбата се предвижда работните смени на пожарникарите и спасителите да бъдат с различна продължителност. Това ще се затрудни организацията и самото потушаване на пожари, както и възстановителните действия след тях. 

МВР притиснато от загубени дела за обезщетения на полицаи

МВР притиснато от загубени дела за обезщетения на полицаи

107 дела спечелили пенсионирани служители

"С приемането на тази разпоредба тотално ще бъде нарушен един основен принцип в пожарникарската професия - работата в екип, въз основа на който се уповават бързата реакция и отработването на произшествието с минимални загуби за населението", се казва в позицията на синдикат "Огнеборец".