Столичната община запазва къщата на Гешов на бул. "Патриарх Евтимий" № 7 като единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност.

Ще бъде изработен нов подробен устройствен план, с който ще отпадне предвиждането на имота "за хотел" и вграждането на къщата във фасадата на 7-етажен хотел, одобрено през 2004 г.

Със заповед на главния архитект на София арх. Здравков се създава устройствена възможност за запазване в автентичния вид и цялост на една от емблематичните за София сгради от началото на ХХ век, изградена по проект на арх. Лазаров.

Чакат строежа на метрото за надстрояване на къщата на Гешов

Чакат строежа на метрото за надстрояване на къщата на Гешов

Писали до голямата община, до наследниците - без резултат

Върховният административен съд отсъди окончателно в полза на Столичната община срещу жалба от собствениците на имота "Артемида - БСИ" АД. Фирмата обжалваше заповедта на главния архитект на СО арх. Здравко Здравков, с която беше наредено да се изработи служебно изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ II-4 "за хотел", кв. 428, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10" по плана на гр. София, район "Средец", с административен адрес бул. "Патриарх Евтимий" № 7.

С решението на ВАС обаче се отменя решение на Административния съд в София град и жалбата на "Артемида - БСИ" АД се отхвърля.

Проектът за нов подробен устройствен план ще бъде съобразен и с изискванията на Общия устройствен план на СО.

Столичната община е връчила заповед за аварийна консервация на застрашените от унищожаване елементи от фасадата и защитно покритие.

От Спаси София притеснени за сградите-паметници на културата

От Спаси София притеснени за сградите-паметници на културата

Те искат от министъра на културата да повиши техния статус