Има съгласувани проекти за надстрояване на къщата на Иван Евстатиев Гешов в центъра на София, на бул. "Патриарх Евтимий, но се очаква строежът на метрото. Становището на министъра на културата Боил Банов е цитирано от БНР в предаване за изчезващите, красиви и стари сгради в София.

По думите на Банов, в момента не може да се работи по Къщата на Гешов заради строежа на метрото. Проектите ще бъдат прегледани и при наличие на забележки ще бъдат върнати за преразглеждане. По проект старата фасада трябва да остане - като част от новата сграда. Министърът каза още, че ако се наложи, ще бъде проведено обществено обсъждане и ако хората не желаят такъв тип сграда, мнението им ще бъде взето предвид.

Кметът на район "Средец" Мария Ачкова заяви, че многократно е изпращала предписания на собствениците. Изпращани са и писма до Столичната община за къщата.

Много отговорни за културното ни наследство, а то не се опазва

Много отговорни за културното ни наследство, а то не се опазва

Липсват актуални данни за недвижимите културни ценности

"Районната администрация има общи задължения за безопасност на сградите, които са в района - да припомня, да дава предписания до собствениците, за да ги поддържат в състояние, в което да не застрашават живота и имуществото на другите хора. За паметниците на културата правомощията почти изцяло са към Направление "Архитектура и градоустройство". По Закона за културното наследство те трябва да се грижат и произнасят за тези сгради, както и и естествено - Националният институт за паметници на културата", каза Ачкова.

Според културния министър е проблем, че повечето сгради - паметници на културата са частна собственост. Според него има собственици, които са злонамерени - търсят и чакат разрухата на постройките.

Проверяват директора на Институт за недвижимо културно наследство

Проверяват директора на Институт за недвижимо културно наследство

За неизпълнение на служебните задължения, тъй като не е отговорил на кмет

Припомняме, на 6 март 2019 г. от Сметната палата публикуваха одит за архитектурното наследство. Според изводите в доклада е неефективна поддръжката на обектите на архитектурно наследство в градска среда, извършвана от Министерство на културата и от Националния институт за недвижимо културно наследство.

Три години - 2015-2018 г. не е имало мониторинг на състоянието на недвижимото културно наследство. Изключението е само на няколко обекта с категория "световно значение" - старинен град Несебър, Ивановски скални църкви, Мадарски конник, Рилски манастир.

В деня, в който бе публикуван одита, от Министерството на културата насочиха усилия да оценят паметниците на културата.

Министър Банов настоява за улесняване на ипотекирането на рушащи се паметници. Той предвижда заедно със Сдружението на общините да направят тази процедура много по-опростена и ясна.