Промяната в Изборния кодекс, с която се отменя възможността всички актове на Централната избирателна комисия да подлежат на обжалване, е една от седемте разпоредби, които омбудсманът Мая Манолова атакува пред Конституционния съд.

В своята жалба до Конституционния съд тя посочва, че с въвеждането на необжалваемост на важни актове на ЦИК законодателят поставя преграда за съдебна защита на избирателното право. Това е нарушение на основните конституционни принципи за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и създава опасност за свободното и демократично провеждане на изборите, смята Манолова.

Тя подчертава, че по този начин извън възможността за съдебно обжалване ще останат актовете на ЦИК, с които се осигурява възможност на всеки избирател да прави справка в регистъра със своя единен граждански номер, с които се издават методически указания за работата на избирателните комисии по прилагането на кодекса, и с които се публикуват резултатите от изборите по избирателни секции.

Манолова дава Изборния кодекс на конституционните съдии

Манолова дава Изборния кодекс на конституционните съдии

Всяка следваща поправка отнема още и още права, негодува тя

Омбудсманът предупреждава, че при съмнение за манипулиране на програмите на машините за гласуване, никой избирател или политическа сила няма да има възможност да атакува пред съд методическите указания на ЦИК. Тя е категорична, че на практика се допуска чрез методическите указания Комисията превратно да тълкува и прилага Изборния кодекс, без актовете й да бъдат обжалвани за законосъобразност пред съдебен орган.

При подобна ситуация съществените пороци в методическите указания биха рефлектирали върху изборния резултат, а той ще може да бъде оспорван едва след изборите пред Конституционния съд, посочва се в жалбата.

ЦИК: Изборни правила не се променят преди избори

ЦИК: Изборни правила не се променят преди избори

На разположение са с експертиза за постигане на високо обществено доверие

Манолова атакува и новоприетите текстове, с които актове на ЦИК вече ще се обжалват в местните административни съдилища, а не пред Върховния административен съд.

Предоставянето на този контрол на административните съдилища би довело до противоречива практика по еднакви казуси и би могло да се отрази негативно върху свободното и демократично провеждане на изборите, смята тя. Причината е, че в този случай Върховният административен съд не би могъл да упражни конституционното си правомощие да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

Омбудсманът дава на Конституционния съд и отстъплението от изискването избирателните комисии да се произнасят с квалифицирано мнозинство, което осигурява принципа на политическия плурализъм. Според нея именно политическата неутралност на изборната администрация е гаранция за принципа на политическия плурализъм при провеждането на свободни и демократични избори.

Правната комисия прие на първо четене Изборния кодекс на ГЕРБ

Правната комисия прие на първо четене Изборния кодекс на ГЕРБ

Отхвърлиха законопроекта на ДПС