Осъдиха условно кмета на община Родопи за безстопанственост.

Йордан Шишков е признат за виновен за това, че на 29 октомври 2010 г. и 17 януари 2011 г. не е положил достатъчно грижи за повереното му общинско имущество, от което са последвали щети в размер на общо 459 654,57 лв.

Той сключил две спогодби по изпълнение на договори на общината с "Интегрирани пътни системи" АД - София, съгласно които били предвидени неустойки за всяко забавено плащане от общината (от 0,2 до 10% от просрочената сума). Въпреки че тези неустойки не фигурирали в първоначалните договори, общината платила съответно 148 472,57 лв. и 311 182 лв.

Съдът уважи гражданския иск на община Родопи Шишков да възстанови пълния размер на нанесената щета. Освен това той е осъден да плати в полза на държавата 2537 лв. разноски по делото, както и 18 386,18 лв. държана такса върху уважения размер на гражданския иск.

Специализираната прокуратура ще протестира присъдата от 1 година затвор с 3 години изпитателен срок, както и признаването му за невинен по обвинение за сключване на договори с търговски дружества без осигурено финансиране на изпълнението им в общинския бюджет. От това общината загубила още 116 327,19 лв. за арбитражни такси, експертизи и възнаграждения на арбитри.