Софийският градски съд осъди условно началник на отдел в Специализирана дирекция "Финансова сигурност" на ДАНС.

Мирослав М. е признат за виновен за това, че е разгласявал държавна тайна. Той е осъден на 3 години затвор с 5-годишен изпитателен срок.

Припомняме, Специализираното звено "Антикорупция" (СЗА) внесе обвинението срещу началника на отдел Специализирана дирекция "Финансова сигурност" на ДАНС на 26 април 2016 година. Според обвинението в периода от 27 септември 2013 г. до 1 октомври 2015 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление, Мирослав М. е разгласил информация от 11 класифицирани документи, представляваща държавна тайна. Информацията е била поверена на осъдения по служба. Вследствие на престъплението са настъпили особено тежки последици за сигурността на държавата.

Припомняме и че в хода на разследването на СЗА бе установило, че в инкриминирания период Мирослав М. е разгласил информацията в 11 класифицирани документи, като предоставил копия от тях на лице, което няма разрешение за достъп до класифицирана информация и го използвал, за да си набави допълнителни парични средства.

Шеф в ДАНС отива на съд за разгласяване на държавна тайна

Шеф в ДАНС отива на съд за разгласяване на държавна тайна

Предвижда се наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години

Обвинението е за разгласяване на държавна тайна, класифицирано по чл. 357 ал.2 пр.1 вр. с ал.1 във вр. с чл. 26 НК. Според текста на НК, формулираното обвинение е: "Който разгласи информация, представляваща държавна тайна, която му е била поверена или станала известна по служба или работа, както и този, който разгласи такава информация, като съзнава, че от това може да последват вреди за интересите на Република България, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с лишаване от свобода до пет години."

Обвинението на служителя на ДАНС е определено според алинея 2: "Ако от деянието са настъпили или могат да настъпят особено тежки последици за сигурността на държавата, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години". Според информацията от прокуратурата, за престъплението по чл. 357 ал.2 пр.1 вр. с ал.1 във вр. с чл. 26 НК се предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

Според СГС обаче вследствие на деянието не са налице особено тежки последици за сигурността на държавата и оправда Мирослав М. по обвинението за престъпление по чл. 357 ал.2 пр.1 НК. Следователно осъденият е признат за виновен само за престъпление по чл. 357 ал. 1 във вр. с чл. 26 НК.

Оправдателната част на присъдата се протестира от прокуратурата пред Апелативен съд - София. СГП ще настоява и да се наложи по- тежко наказание.
СГП ще настоява в протеста си, че от престъплението са настъпили особено тежки последици за сигурността на държавата, тъй като информацията, съдържаща се в документите разкрива данни за събития и действия против икономическата и финансова сигурност на държавата, разкрива оперативния интерес на службата към лицата, събраната вече информация за тях и други лица, извършили или подготвящи се да извършат престъпления, застрашаващи националната сигурност. Информацията в 11-те документа съдържа сведения за използваните от службите за сигурност оперативни методи и средства, както и за доброволните сътрудници, подпомагащи службите, което е могло да доведе до застрашаване живота и сигурността на последните и до възпрепятстване на работата по оперативните дела.