Председателят на съдебния състав на Бургаския апелативен съд Георги Кошничаров оповести мотивите си за особеното мнение при подписването на решението на съда, с което наказанието на Максим Стависки се изменя от условно в ефективно и се увеличава размерът на гражданските искове.

Според Кошничаров присъдата на Бургаския окръжен съд преди няколко месеца е законосъобразна и наказанието не би трябвало да се променя.

Съдия Кошничаров смята, че доводите за „явна несправедливост" на наложеното наказание, поддържано от частните обвинители, е неоснователно.

Принципът на справедливостта изисква наказателната отговорност да съответства на тежестта на престъплението и личността на дееца.
Непосредствената цел на наказанието е да въздейства върху престъпника и върху останалите членове на обществото, коментира още съдия Кошничаров.

Според него наложената условна присъда на Стависки не е прецедент в съдебната практика.

„При подобна фактическа обстановка и правна квалификация в редица свои решения Върховният касационен съд е изразявал подобно становище", коментира Кошничаров.

Според него с изолирането на подсъдимия от обществото и влизането му в затвора за един по-продължителен период няма да бъдат постигнати целите на генерална превенция.

Според Кошничаров неоснователни са и възраженията в жалбите на гражданските ищтци за по-висок размер на обезщетенията.

Според съдия Георги Кошничаров ВКС би трябвало да потвърди присъдата на Окръжния съд и да върне, както условното наказание, така и стария размер на наложените глоби.

Това са причините той да подпише с особено мнение решението на Апелативния съд и на своите колеги Светла Цонева и Димтър Димитров.