От Европейската комисия ще изпратят до България официално уведомление за това, че не е транспонирала изцяло европейските регламенти за борба с расизма и ксенофобията, съобщи БНР. Подобни писма са подготвени и за още четири страни членки - Белгия, Финландия, Полша и Швеция. Петте страни трябва да отговорят в двумесечен срок на повдигнатите от ЕК въпроси.

Целта е да се гарантира, че сериозните прояви на расизъм и ксенофобия трябва да бъдат наказвани чрез ефективни, съразмерни и възпиращи наказания в целия Европейски съюз.

Европейският съд осъди България заради изказвания на Волен Сидеров

Европейският съд осъди България заради изказвания на Волен Сидеров

Страната ни е осъдена да плати близо 5700 евро

Според мнението на ЕК законодателните рамки в България не гарантират, че нашите съдилища вземат предвид расистките и ксенофобските мотиви за утежняващ фактор за извършеното престъпление.

Твърденията в писмото са, че България не е успяла коректно да транспонира криминализирането на специфични форми на речта на омразата, призоваващи към насилие и ненавист. Става дума по-специално за публично оправдаване, отричане или груба тривиализация на международни престъпления и Холокоста, според информацията.