Първият у нас Дневен център за рехабилитация на онкологично болни, изграден към болнично заведение ще бъде открит от 11.00 часа в Специализираната болница за активно лечение по онкология.