Откриват "синя стая" и във Варна. Специализираното помещение за провеждане на разпити на деца, свидетели или жертви на насилие, ще бъде открито на 11 април.

"Синята стая" е специализирано помещение за изслушване на деца, където те да се чувстват спокойни и сигурни, без да преживяват стреса от разпитите в съдебна зала. Тя включва две помещения, които имат отделен вход. Свързва ги обща стена, част от която е с т.нар. венецианско стъкло. В едното помещение влизат децата и придружаващите ги психолози, педагози, социални работници, магистрати или други. Задържаните лица са в другото помещение.

През 2015 г. Община Варна, с решение на Общински съвет – Варна, предостави помещение за безвъзмездно ползване, в изпълнение на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“. Това е част от тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

"Синята стая" ще се ползва съвместно от Окръжния съд и районните съдилища, от прокуратурата, полицията регионалната дирекция „Социално подпомагане”.

Към момента подобни стаи за разпит на деца има в Сливен, Монтана, София, Русе.