Възобновяват се преговорите за създаване на Европейска прокуратура. Това става възможно, след като правосъдният министър Мария Павлова и колегите й от 12 други държави членки на Европейския съюз подписаха в Брюксел писма за засилено сътрудничество, съобщават от министерството.

Европейската прокуратура ще може да разследва и внася обвинения по престъпления срещу финансовите интереси на Европейския съюз.

Заради липсата на единодушие относно приемането на необходимия регламент, преговорите бяха прекъснати на 3 март тази година. Очакванията са правосъдните министри на още четири държави да подпишат писмата до края на месеца. Очаква се още преговорите да приключат до края на 2017 година.

Нашата страна има желание учредяването на Европейската прокуратура да приключи в най-кратки срокове. Освен това искаме в нея да участват максимален брой държави-членки.

Въпросът за подобряване на сътрудничеството и координацията в областта на наказателното правосъдие в киберпространството също е било тема на разговорите между правосъдните министри. Очертана е основата на бъдещото сътрудничество. То включва изграждане на правна и оперативна регулаторна рамка за работа на правоохранителните органи с доставчиците на интернет услуги, както и прилагането на интеринституционален подход за разследване на киберпрестъпления.

Правосъдната министърка Мария Павлова е потвърдила подкрепата на страната ни за продължаване работата на европейско ниво по различните направления. Сред тях е общата рамка за приложима юрисдикция при киберпрестъпления. Цели се и постигане на минимален стандарт по молбите за правна помощ и функционална техническа платформа за обмен на доказателства.

Правосъдните министри смятат, че има нужда да се запази установеното европейско и международно ниво, принципи и норми на защита на личните данни при обмена на доказателства. Те искат допълнително сътрудничество между различните заинтересовани страни, включително и трети държави извън ЕС.

Министрите са изтъкнали също, че е нужно пълно прилагане на съществуващите европейски и международни правни норми за наказателно преследване и изправяне пред правосъдието на свързаните с терористични организации.