Вие управлявате съдебната система и взимате най-важните решения. С тези думи министърът на правосъдието в оставка Екатерина Захариева се обърна към членовете на ВСС на днешното заседание, което тя председателства за последен път.

Евродокладът е "снимка" на последните 10 години, според Лозан Панов

Евродокладът е "снимка" на последните 10 години, според Лозан Панов

ВСС не се вслушва във волята на магистратите, каза председателят на ВКС

Захариева се надява в малкото оставащо време от мандата на този ВСС, поне част от препоръките да бъдат реализирани. Сред тях тя открои съдебната карта и припомни, че в Холандия има 19 млн. население и 11 районни съдилища.

У нас на 7 млн. население има 113 районни съдилища. Тя благодари на колегите си магистрати и изрази надежда, че докладът на ЕК по механизма за сътрудничество и оценка за напредъка на реформите в съдебната система да бъде четен така, както трябва - поне от професионалната общност. Захариева се надява той да не бъде използван за размяна на нападки.

"Истината е, че много неща остават да се свършат, не малко са направени", констатира Захариева. Тя припомни пред магистратите, че се очаква приемственост по отношение на съдебната реформа.

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК
Обновена

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК

От ЕК приканват България да реализира направените в документа препоръки

"Надявам се такава приемственост да има в Министерство на правосъдието", посочи Захариева. По думите й има доста препоръки в областта на наказателното право и процес. Готов е и проектът за промени в Наказателно процесуалния кодекс, който вече е преминал обществено обсъждане. Доста дълго време беше на обществено обсъждане.

Тя припомни пред магистратите, че в периоди на политическа нестабилност се констатира забавяне на реформите. "Ние трябва да правим реформата заради България", заяви Захариева. Министърът в оставка бе изпратена от членовете на ВСС с букет.

Преди заседанието на ВСС Юлиана Колева коментира, че за пръв път в доклада на ЕК има зададени конкретни показатели, които трябва да бъдат изпълнени. "Ние трябва да си начертаем план как да ги изпълним тези показатели, защото за първи път в този доклад ясно ни се казва - изпълнете тези показатели и ще бъде прекратен механизмът.

Това са условия, които влагат една конкретика, която трябва да доведе до прекратяване. На нас няма да ни бъде простено, ако не ги изпълним тези показатели", коментира Колева.

Тя изрази надежда този път да няма бягство от действителния смисъл на доклада. Според Колева, няма време за технически доклад, подобен на този, изготвен за прокуратурата. Тя припомни, че още през 2012 г. ЕК е констатирала, че законовата рамка е в достатъчна степен коригирана у нас и оттук нататък следва да се сложи акцент върху вътрешните отношения в органите на съдебната власт, върху качеството на човешките ресурси.

"Ясно беше, че степента на удовлетвореност от нормативната база е в някаква много по-достатъчна степен отколкото удовлетвореността от другата част, а именно от начина и от поведението на органите на съдебната власт. В най-широк смисъл го казвам", коментира още Колева.