Не може да се заключи, че на този етап показателите са изпълнени в задоволителна степен. Националната стратегия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение. Това се казва в Доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

Българите масово искат Брюксел да продължи да ни контролира

Българите масово искат Брюксел да продължи да ни контролира

Механизмът за сътрудничество и проверка на Европейската комисия

През последните десет години цялостният напредък не беше толкова бърз, колкото се очакваше, и продължават да съществуват редица значителни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, гласи мнението на експертите.

Новото правителство ще трябва да доведе реформата до сигурни необратими резултати. Ето защо в настоящия доклад не може да се заключи, че на този етап показателите са изпълнени в задоволителна степен, е заключението на експертите, писали документа.

Могат да се набележат ограничен брой ключови препоръки, които да очертаят пътя към временното прекратяване на наблюдението по отделни показатели, а след това и към приключването на процеса по Механизма за сътрудничество и проверка.

Комисията счита, че целите на мониторинга могат да се постигнат чрез изпълнението на препоръките, които са описани в документа. Темпът на процеса ще зависи от това колко бързо България ще съумее да ги изпълни необратимо.

От ЕК приканват България да реализира направените в документа препоръки. Изпълнението им ще бъде оценено в края на тази година.

Кунева иска новото НС първо да приеме антикорупционния закон

Кунева иска новото НС първо да приеме антикорупционния закон

По-перфидният начин да убиеш един закон, е когато го отлагаш, убедена е тя

В документа се признава, че реформата на прокуратурата е област с много чувствителен и сложен характер в България. "Прокуратурата в България е част от съдебната власт и е независима от изпълнителната власт. Същевременно тя играе основна роля не само в наказателното производство, но и в контрола върху администрацията в по-общ план. Тази липса на разграничение между нейните функции и тези на изпълнителната власт често засилва съмненията за неправомерно влияние и критиките по отношение на липсата на цялостна отчетност на прокуратурата", пишат експертите.

Припомняме, именно правомощията на прокуратурата и променените в последния момент реформи в съдебната власт бяха причина бившият правосъден министър Христо Иванов да подаде оставка.

Прокуратурата е в центъра на разгорещения дебат за нейните правомощия, считани от критиците за прекомерно силни. Тя е и в центъра на дебата относно продължаващата липса на убедителни резултати по отношение на осъдителните присъди по дела за корупция по високите етажи на властта или за тежка организирана престъпност.

Реформаторите доволни, че Брюксел е забелязал усилията им

Реформаторите доволни, че Брюксел е забелязал усилията им

Негативните елементи били, защото не са приели техни предложения

През последните десет години прокуратурата бе обект на редица реорганизации, както и на законодателни и други мерки за подобряване на нейната ефективност. Все пак, независимо от тези усилия, резултатите показват, че все още са налице значителни предизвикателства.

Тези предизвикателства не се ограничават до вътрешното функциониране на прокуратурата, а включват всички съответни институции в различните етапи на наказателното производство.

България все още трябва да извлече заключения от всички тези анализи и да набележи пътя за развитие по този важен въпрос - реформата в прокуратурата.

БСП обвини ГЕРБ, че мониторингът от ЕК не е паднал

БСП обвини ГЕРБ, че мониторингът от ЕК не е паднал

Обещаха ако те са на власт, до края на годината да има позитивно становище

Евронаблюдателите са категорични, че увеличаване на делата за корупция биха показали, че намаляването на корупцията в страната ни е приоритет.

"Досега в България броят на конкретните дела за корупция по високите етажи на властта, завършили с влезли в сила осъдителни присъди, е много ограничен, се казва в доклада. Увеличаването на броя на тези присъди е най-ясното доказателство, че борбата срещу корупцията е реален приоритет. България продължава да е сред държавите — членки на ЕС, с най-високи равнища на възприятие на корупцията10 и гражданите11 и предприятията12 продължават да считат корупцията за значителен проблем", пише в документа.

Не се предприемат ясни и решителни последващи действия по скандалите, като например - Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Възможните обяснения включват наличие на остарели разпоредби в Наказателния кодекс, липса на капацитет в ключовите институции, неорганизирани или разпокъсани структури и тромави процедури — въпроси, чието разрешаване изисква време, ангажираност и решителност, категорични са наблюдателите.

Властта доволна, че ЕК отчела действията им за съдебната реформа
Обновена

Властта доволна, че ЕК отчела действията им за съдебната реформа

Благодариха и за препоръките

В първите години след присъединяването към ЕС България предприе редица законодателни и институционални мерки за противодействие на корупцията. При все това, въпреки че първоначалните резултати изглеждаха обещаващи в някои отношения, тези усилия не доведоха до необходимата коренна промяна в борбата срещу корупцията.

През 2015 и 2016 г. правителството положи допълнителни усилия, насочени към създаването на единна агенция за борба с корупцията, която да има правомощия да провежда административни разследвания и да извършва проверки по отношение на лицата, заемащи висши публични длъжности, във връзка с конфликт на интереси на тези лица или във връзка с тяхното имуществено състояние.

ЕК не вижда пречка за европредседателството ни заради мониторинга

ЕК не вижда пречка за европредседателството ни заради мониторинга

Франс Тимерманс обяви, че няма противоречие между двете

В Парламента обаче не бе постигнато съгласие по проекта на закона за борба с корупцията, който имаше за цел създаването на този орган, което беше пример за всеобща липсата на политически консенсус в подкрепа на тези усилия, гласят изводите в документа.

От ЕК поставят 17 ключови условия, за да отпадне ежегодния доклад за наблюдение. Сред условията са настояване за нов антикорупционен закон и специализиран нов ефективен орган за борба с корупцията.

Сред условията са публични отчети на Главния прокурор за разследванията и повдигнатите обвинения и на ВКС и Министерството на правосъдието за осъдителните присъди за корупция по високите етажи на властта.

Цветанов поздрави парламента за добрата оценка на ЕК

Цветанов поздрави парламента за добрата оценка на ЕК

ГЕРБ са доволни от усилията на законодателя

Авторите на доклада настояват и за прозрачен избор на новия ВСС и на магистратите в системата, с механизъм за отчетност и мнение на неправителствения сектор, както и за гаранции за независимост на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.