Реформата в съдебната система е показала много добри темпове в последните две години. Това каза на пресконференция министърът на правосъдието в оставка Екатерина Захариева, коментирайки мониторинговия доклад на ЕК за напредъка в реформата на съдебната система за последните десет години.

Захариева първо благодари, че колегите й от ЕК са отчели действията на правителството. Тя изтъкна, че се подчертава, че това е различен доклад - той е 10-годишен и в него се прави ретроспекция и анализ на целия период, в който механизмът съществува.

"Също така в доклада изрично се отбелязва, че реформата е показала много добри темпове през последните две години. В самия доклад има констатации, че през периода реформата е имала различни темпове на развитие. В доклада като позитивни се споменават 2012 г. - тогава, когато беше създадена Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и специализираният съд и прокуратура, както и 2015-та година, когато беше прието изменението на Конституцията и актуализираната стратегия, 2016 г., когато са приети редица изменения, свързани на практика с прилагане на измененията на Конституцията и актуализираната стратегия за съдебна реформа", каза още тя.

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК
Обновена

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК

От ЕК приканват България да реализира направените в документа препоръки

Припомняме, че ЕК представи поредния си доклад за напредъка на страната ни по механизма за сътрудничество и проверка. В него се посочва, че не може да се заключи, че на този етап показателите са изпълнени в задоволителна степен. Националната стратегия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение.

От ЕК поставят 17 ключови условия, за да отпадне ежегодният доклад за наблюдение. Сред условията са настояване за нов антикорупционен закон и специализиран нов ефективен орган за борба с корупцията.

В обявеното прессъобщение от заместник-председателя на ЕК се отбелязва, че страната ни е постигнала изключителен напредък по изпълнение на реформите по механизма за сътрудничество и оценка, особено що се отнася до законодателните и институционалните промени на съдебната реформа. Захариева цитира още, че предвид значителния напредък от миналата година, постигнатото до момента позволява да се насочи вниманието към оставащите ключови стъпки за постигане на целите на механизма.

"Най-важното, което има в този доклад, който го отличава и от петгодишния доклад, е че по всеки един от показателите, които са шест, има точно, ясно, конкретно разписани стъпки, които българските институции, отговорни за съдебната реформа, следва да предприемат. Комисията подчертава, че наблюдението ще приключи, тогава когато тези стъпки се изпълнят", отбеляза Захариева.

Тя заяви, че е отчетен значителен напредък по отношение на последния показател - устойчив напредък по отношение на борбата с организираната престъпност.

Освен това Екатерина Захариева заяви, че има пълна подкрепа за проекта за промени в НПК, подготвян от Министерство на правосъдието. Тя уточни, че от ЕК считат, че приемането на проекта следва да стане факт. Критиките били насочени по четвъртия и петия показател - свързани с корупцията по ниските и високите етажи на властта.

"През последните години има раздвижване по отношение на образуваните дела, но очакват да видят краен резултат, а именно приключване в съдебна фаза", каза още Захариева.

От ЕК имали и опасения да не би създаването на единен орган за борба с корупцията да затрудни работата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Въпреки това работата по създаването на единен орган следвало да продължи.

Захариева обяви, че изцяло подкрепя препоръките относно Висшия съдебен съвет (ВСС), свързани с прилагането на закона, свързани с управлението на съдебната система. От ЕК очакват още продължаване на работата по съдебната карта и електронното правосъдие.

Обръща се специално внимание на избора на следващ ВСС. Захариева бе категорична, че от ЕК считат, че начинът, по който ще протече процедурата по избор на следващ ВСС, ще бъде тест за приетите от парламента и предложени от правителството промени в Закона за съдебната власт и Конституцията.

Тя обобщи, че това наистина е обективен доклад. Призова политическите партии да четат обективно доклада, да не го използват за политическо противопоставяне, а по-скоро за това, което казва и ЕК - искаме приемственост - не искаме отново реформата за спре или да даде заден ход. Промяната на политическата обстановка не би следвало да доведе до промяна на приоритетите в стратегията за съдебна реформа, отбеляза още тя.

В пресконференцията участие взеха и вицепремиерите и оставка Румяна Бъчварова и Меглена Кунева.