Посолството ни в Белгия спаси българин, станал жертва на трафик. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

След измамни обещания за добро заплащане сънародникът ни заминал да работи в Белгия. Младият мъж, който трябвало да бъде зает в сектора на селското стопанство, обаче станал жертва на трафик.

В опит да му помогнат родителите му се свързали с Местната комисия за борба с трафика на хора в Пловдив. Структурата си партнира с Националната телефонна линия за борба с трафика на хора по случаи за потенциални жертви на трафик на хора.

Секретарят на комисията Таня Иванова обясни, че не са успели да осъществят контакт и с неправителствени организации на местно ниво, за да помогнат на мъжа и да го настанят в сигурна среда.

Със случая се заел консулът от посолството ни в Брюксел Малин Месалски, благодарение на чиято намеса сънародникът ни вече пътува обратно за България.

Секретарят на пловдивската комисия за борба с трафика на хора благодари от името на цялото семейство на мъжа, който с помощта на дипломатическото представителство вече е безопасност.