Неправителствени организации организираха митинг-демонстрация в подкрепа правата на пешеходците.

Демонстрацията се състоя на пешеходната пътека на бул. „Васил Левски” при Софийския университет. Организатори са „Безопасни улици за Валя”, Гражданска инициатива „За релсов и обществен транспорт”, Гражданска инициатива „Аз съм бъдещето, не ме убивай” и Българска асоциация за пострадали при катастрофи.

Поводът е становище на Висшия адвокатски съвет по тълкувателно дело на ВКС, гласящо, че пешеходецът няма абсолютно право при пресичане на пешеходна пътека. Предимството, гарантирано от закона, е налице единствено ако човекът е застанал на „зебрата" правомерно и е съобразил пресичането си със скоростта, посоката на движение и отстоянието на приближаващия автомобил.

Ева Попова от „Безопасни улици” е категорична, че участниците в движението не могат да бъдат равнопоставени. Един от основните принципи е, че човекът е най-уязвим и най-раним. На базата на тази дефиниция много страни разработват своите закони в полза на човека, а не в полза на автомобила.

По думите на Попова от тълкувателното решение относно пешеходците не ставало ясно как трябва да се пресича на пешеходна пътека. Единственото ясно нещо било, че с ръка трябва да се сигнализира на шофьорите, че трябва да се премине. Не е посочено обаче дали тя трябва да се вдигне нагоре, напред, лява или дясна да бъде тя. Това било предпоставка за широко тълкуване на правната норма на съда в случай на инцидент със загинал и трябва да се доказва кой не е невинен.

Организаторите на днешната проява се борят за въвеждане на много строги правила и наказания за системните нарушители, които в един момент се превръщат в рецидивисти. Те отправят послание към законодателя – ясно да дефинира правните норми, за да може всички да ги спазват и да се сведат жертвите до минимум, тъй като за периода от 2000 до 2015 г. над 13 000 души са убити в катастрофи, а над 145 000 души са инвалидизирани. Това означава, че ние произвеждаме инвалиди чрез прилагане на погрешна политика спрямо пътната безопасност, подчерта Ева Попова.

От своя страна Владимир Тодоров от Българска асоциация за пострадали при катастрофи открои, че в Закона за движение по пътищата има противоречиви разпоредби. Според една от тях пешеходецът трябва да се съобразява със скоростта на идващите автомобили, а според друга, стъпвайки на пешеходната пътека водачът задължително намалява или спира и дава път на пешеходеца. Това противоречие водело до възможност пешеходецът да бъде застрашен.

Към проявата се присъедини и председателят на транспортната комисия в парламента Настимир Ананиев, който обяви, че ще бъдат внесени законодателни изменения във връзка с пешеходните пътеки. Той обясни, че по закон пешеходна пътека трябва да има на място, където повече от 50 души пресичат в рамките на един час в работно време. На тези места водачите трябва да се съобразяват и да дават предимство на пешеходците.

Промените ще бъдат подготвени с народната представителка Нели Тодорова и експерти. В текстовете много ясно трябвало да се запише какви са правилата, за да не се получава така, че при инцидент на пешеходна пътека със смъртен случай да се окаже, че загиналият е виновен.

Настимир Ананиев подчерта, че пешеходните пътеки в цялата страна трябва да бъдат с надписи ляво или дясно. Това изискване вече е обнародвано в „Държавен вестник”.

Той смята, че няма как всеки гражданин да преценява скоростта на автомобила и да прецени дали да премине или спре. Щом има пешеходна пътека, трябва да се дава предимство на пешеходците и това трябва да е много ясно записано в закона. Това означава, че трябва малко да коригираме възможностите за интерпретации, обясни още народният представител.

По думите му статистиката у нас е много черна. Миналата година сме на първо място по жертви с 95 загинали на 1 млн. жители. Отговорност на държавата е, а това е цялата законодателна и местна власт да работим заедно за решаване на този проблем. Не можем да си позволим по 700-800 души да загиват всяка година по пътищата, категоричен е Ананиев.