Предлаганите напоследък промени за регулацията на аптеките са доста шокиращи и неадекватни за съвременната обстановка. Такова мнение изказа председателят на Асоциацията на собствениците на аптеките Николай Костов по време на кръгла маса с участието на представители на бранша на тема „Бъдещето на аптеките в България и тенденциите за развитие на бранша".

Създават се усещания, че аптеките в момента не се регулират правилно и има необходимост от нови регулации, коментира той, изтъквайки, че измененията, които се предлагат, произхождат от далечното минало и обслужват определени интереси.

Без да посочат конкретни искания пред медиите, от Асоциацията представиха пространна презентация, илюстрираща създаването на гилдиите още пред XI век, контрола над членовете им и регулацията над тях. По този начин от организацията илюстрираха съществуващият според тях аналог между предлаганите промени в регулацията на аптечната мрежа у нас и модели, типични за Средновековието.

Сред тях са фиксиране на цените и на надценките на лекарствата, минимални разстояния между аптеките, изисквания за собствеността на аптеките и много други. Чиракуването от миналото намира израз днес в задължителния стаж за управител на аптека, даде за пример Костов.

По думите му чрез предлаганите промени, главен идеолог на които е Българският фармацевтичен съюз, се цели ограничаването на конкуренцията сред аптеките и намаляването на достъпа на нови фармацевти до пазара. В тази връзка Костов изтъкна, че от БФС искат да контролират броя на приеманите магистри у нас. Той отбеляза още, че от Съюза са се обявили против образователните акредитации на различни факултети в страната, които са имали желание да обучават магистър-фармацевти.

Друга предлагана идея е предложението на 10 000 души да се пада по една аптека. Ако тя бъде реализирана, това означава, че при 7,5 млн. население в България, трябва да останат около 750 аптеки. Кой ще прецени кои аптеки да останат, кой ще направи подбора и какво ще стане с работещите от закритите, попита Костов.

От своя страна мениджърът на анализаторската компания IMS Health за България Кунчо Трифонов представи развитието на аптечната мрежа у нас в периода 1989 - 2010 г. Той напомни, че през 1989 г. в страната е имало 1 200 аптеки, които са действали при свръхрегулация на фармацевтичния пазар от страна на държавата  В момента те са около 3 900. Трифонов отбеляза, че ако пазарът продължи да работи в условията на либерална регулация, както е в момента, прогнозата на IMS е, че броят на аптеките ще намалее. Основните причини са лошите финансови резултати на част от аптеките и намаляването на населението.

Трифонов съобщи още, че през 2010 г. разходите за медикаменти в България са били 65 евро на глава от населението. Най-големи са били те в Гърция - 331 евро, като главен фактор за това е по-голямата ангажираност на държавата в този сектор.