Министерството на околната среда и водите и Агенция "Митници" спряха незаконен внос на отпадъци в Разград.

На 25 август е бил получен сигнал за съмнение за незаконен внос на отпадъци от натрошени стъклени опаковки.

Ден по-късно експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверка по местоназначение на отпадъците, при която на "Нур трейд 2017" ЕООД са били съставени 3 акта за установяване на административни нарушения по ЗУО: незаконен превоз на отпадъци; липса на документ за третиране и транспортиране на отпадъци съгласно ЗУО; липса на площадка за съхранение и третиране на отпадъци съгласно ЗУО.

15 пъти се е увеличил вносът на боклук у нас, притеснена Манолова

15 пъти се е увеличил вносът на боклук у нас, притеснена Манолова

Данните са за периода 2011 - 2017 г.

На нарушителя е наложена принудителна административна мярка до 30 дни да предаде за оползотворяване отпадъците от стъклени опаковки, внесени на територията на страната, в съответствие с изискванията на ЗУО.

Предстои последващ контрол по изпълнението на мярката от страна на екоинспекцията в Русе и определяне размера на санкциите за установените нарушения.

Вносът на боклук не може да спре, но може да се контролира

Вносът на боклук не може да спре, но може да се контролира

Ревизоро пита кой си е купувал избори с нелегална вода