Депутатите приеха на първо четене Закона за генетично модифицирани организми. Законопроектът е разработен с цел да се приведе националното законодателство в съответствие с настъпилите промени в европейско законодателство в областта на генетично модифицирани организми (ГМО). За гласуваха 109 депутати, 16 - против,12 бяха въздържал се.

С предлаганите промени в законопроекта се актуализират принципите за извършване на оценка на риска от ГМО за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара, в съответствие с научния и технически прогрес. Предложените изменения касаят методологията за извършване на оценка на риска, като в нея се описват общите и специфичните съображения, които следва да се отчитат при извършването на оценката, а именно: предвидените и непредвидените промени, произтичащи от генетичните модификации; възможните дългосрочни неблагоприятни последици и кумулативни дългосрочни неблагоприятни последици, които могат да настъпят при освобождаване на ГМО в околната среда; специфичните особености при ГМО, които носят множество модификации, и качеството на данните, на които се базира оценката.

С промените се правят и изменения в терминологията. Изменят се и изискванията по отношение на формулирането на заключенията от оценката относно специфичните области на риск при генетично модифицирани висши растения. Друга промяна, която се прави, е включването в обхвата на закона и на работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия и в случаите, когато тя не представлява риск за околната среда и човешкото здраве.

Ветеринари издавали нелегални документи за пренасяне на животни извън България

Ветеринари издавали нелегални документи за пренасяне на животни извън България

БАБХ настояват за изработване на механизми за контрол

Проектът включва и промяна в Закона за лова и опазване на дивеча, с която се дава възможност на министъра на околната среда и водите да издаде наредба, с която се определят съдържанието, редът, процесът и документацията, необходими за констатиране и изплащане на обезщетенията за нанесените щети от кафява мечка и корморан.

От "Възраждане" пък не се съгласиха, че промените за обезщетенията за щети от мечки и корморан са залегнали в този закон, а няма становище на земеделската парламентарна комисия. Младен Шишков от ГЕРБ също изрази скептицизъм за мястото на тези текстове в този закон. Излезте и кажете на хората, че мечките ще им ядат добитъка, репликира председателят на комисията по околна среда Манол Генов. Изнасилвате закона, отговори лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По време на дебата заместник-председателят на парламента Мирослав Иванов пое ръководството на заседанието, което стана повод ГЕРБ отново да му поискат оставката. Опозицията му е ядосана от миналата седмицата и от сутринта се събират подписи за искане на оставката му.