Завършилите медицина са с най-големи възможности за намиране на работа в Европейския съюз на фона на специалностите във висшите медицински училища у нас.  

Това заяви ректорът на Медицинския университет в София проф. Ваньо Митев, цитиран от health.bg. Дипломите от висшето училище имат европейско приложение и се признават навсякъде в Европейския съюз.

Без проблем намират работа във всички страни по света асистенти, докторанти и постдокторанти от предклиничните дисциплини - биохимия, биология, анатомия и т.н., но те работят като в научната сфепа. МУ има свои бивши студенти в най-престижните университети и институти по света, включително в Харвард и Кембридж.

Програмите на Софийския медицински университет са съобразени с изискванията във водещите европейски медицински университети и се обновяват непрекъснато, защото новостите в медицината са почти всекидневие." - допълни проф. Митев.

Той обаче поясни, че признаването на дипломите не означава, че започването на работа е гарантирано. За да бъде приет на работа в европейска болница или научно звено, българският медицински възпитаник трябва да премине през специфични за всяка страна процедури и да бъде желан от съответния работодател.

МУ-София има двустранно споразумение с Турция, която признава българските медицински дипломи и този факт рязко е повишил интереса на турски граждани да учат в България.

„Двустранните контакти със САЩ са по-скоро са ниво лаборатории и са много оперативни. Поради това "износът" на наши квалифицирани кадри в САЩ върви с пълна сила, а възвръщаемостта е близо до нула." - заяви  проф. Митев.

Теоретичната подготовка на студентите-медици превишава практическата. Основна причина за това е ниската мотивация на асистентите-клиницисти. Те са на основен трудов договор към болниците и на ¼ длъжност към ректора. Заплащането им като преподаватели, в зависимост от ранга им досега варираше около 100 лв., а в  момента е повишено с 25% от собствени приходи.