Върховният административен съд спря действието на измененията към Наредба 11 за прилагането на мярка 214 „Агроекологични плащания“. 

Решението на съда идва след жалба на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители.

Съдебното решение е окончателно.

Средствата по мярка 214 от ПРСР са предназначени за подпомагане на дейности, с които се опазва околната среда, подкрепя се биологичното земеделие и се запазва биологичното разнообразие.

Според ААЗП промените в наредбата нанасят многопосочни и непредвидими последствия, от които ще пострадат хиляди земеделски стопани. От Асоциацията лично са получили уверение от представители на ЕК, че заради скандалната наредба евро-финансирането за селските райони ще бъде спряно.

Според земеделски асоциации и стопани целта на измененията към Наредба 11, инициирани от зам.-министър Васил Грудев, е била да пренасочат средствата за екологично българско земеделие към кръгове от фирми около висши чиновници в МЗХ.