Прокуратурата излезе с позиция за изявлението на служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков по БНР от днес. Според държавното обвинение в него се съдържат негативни коментари и оценки относно работата на прокурори в страната по конкретни досъдебни производства за престъпления, свързани с изборните права на гражданите и искания за предприемане на незабавни кадрови мерки - налагане на дисциплинарни наказания и "отстраняване" на същите, съобщават от прокуратурата.

В Пловдив са се купували гласове от името на партия ГЕРБ, разкри Рашков

В Пловдив са се купували гласове от името на партия ГЕРБ, разкри Рашков

30 лева била цената за глас

В позицията се казва, че тя ще защити и ще застане зад всеки магистрат, който изпълнява служебните си задължения при спазването на закона, съобразно принципите на правовата държава.

Според тях цитираното изявление представлява опит за грубо посегателство върху независимостта на прокуратурата и е опит за неправомерно влияние и вмешателство в осъществяване на функциите на магистратите при вземане на решения по конкретни досъдебни производства, което е в противоречие с конституционно установения принцип за разделение на властите. По този начин се засяга независимостта на прокуратурата, цели се уронване на престижа на съдебната власт и се нарушава принципа на върховенството на правото.

От държавното обвинение припомнят, че независимостта е право на прокурорите и следователите, чието осигуряване е отговорност на всички държавни институции. Нейното отстояване гарантира изпълнението на служебните им задължения, подчинени само на закона, познанието и личното убеждение на всеки магистрат, без въздействие на субективни виждания, в интерес на защитата на правата на гражданите.

Бойко Рашков се сблъска с прокуратурата

Бойко Рашков се сблъска с прокуратурата

Очаква огънят да се разпали след 11 юли

В позицията се отбелязва, че върховенството на закона е ключов принцип в демократичните държави, а член втори от Договора за Европейския съюз определя зачитането му като най-важна ценност. Съобразно практиката на съда на ЕС, независимостта на съдебната власт е изведена като самостоятелно понятие на правото на Съюза, което стои в основата на върховенството на закона. Затова органите на съдебната власт във всяка държава членка трябва да са защитени от външна намеса, застрашаваща тяхната независимост при вземането на решения.

Те обясняват, че прокуратурата, като част от съдебната власт, има основна роля в утвърждаването на върховенството на закона. Опитите на представители на политическите среди у нас да застрашават нейната независимост чрез указване на натиск, представлява недопустима намеса в осъществяване на конституционно определените правомощия на магистратите.

В позицията се изразява надеждата, че няма да бъдат възродени отдавна отминали и отречени от времето недемократични практики, противоречащи на конституционно установените принципи на правовата държава, целящи дискредитиране на органите на съдебната власт.

От държавното обвинение допълват, че позицията им ще бъде изпратена до президента на България, до Европейския парламент, до Европейската комисия , до посолствата на държавите членки на Европейския съюз в България, както и до посолствата на САЩ и на Обединено кралство Великобритания.