Главният прокурор Иван Гешев разпореди извършването на системни проверки в страната, свързани с производството, държането и разпространението на наркотици и на техните аналози.

Проверките приоритетно ще бъдат извършвани в районите на училища и университети, нощни заведения, заведения за обществено хранене и други.

Наблюдаващите прокурори трябва да осигурят приоритетно и срочно приключване на образуваните досъдебните производства в резултат на извършените проверки.

На административните ръководители на апелативните прокуратури е разпоредено да бъде създадена организация за осъществяването на ефективен контрол по изпълнението на заповедта, както и да се изготвят обобщени доклади за извършените действия.