Софийска градска прокуратура (СГП) внесе въззивна жалба срещу решението на съда от 16.02.2021 г., с което е постановен отказ за прекратяване на регистрацията на сдружение с нестопанска цел БНС-Еделвайс на основание чл. 13, ал.1, т. 3, б. "б" от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), вр. чл. 44, чл. 2, предл. четири, шест, седем и десет от Конституцията на Република България и вр. чл. 30, чл. 1, изр. 1 ЗЮЛНЦ, съобщиха от прокуратурата. 

"БНД - Еделвайс" е организатор на провеждания Луковмарш в столицата.

СГП иска от Апелативен съд-София град да отмени решението на първата инстанция като неправилно и незаконосъобразно и постановено след неправилна преценка и анализ на събраните по делото доказателства. Изложени са и мотиви за това.

Съдът отказа да заличи БНС - организаторите на Луковмарш

Съдът отказа да заличи БНС - организаторите на Луковмарш

Държавата е осъдена да плати на сдружението разноските по делото

СГП намира, че дейността на БНС-Еделвайс е противоконституционна, различава се от декларираното в устава, като целите и дейностите се ползват за прикритие на действително целящи действия, насочени към разпалване на расова, етническа и религиозна вражда, а съдът не е направил необходимото да сравни съдържанието на устава с практическата дейност на самата партия.

Иван Гешев проверява организаторите на Луковмарш

Иван Гешев проверява организаторите на Луковмарш

Сдружение "Български национален съюз - "Еделвайс"

Припомняме, на 17 януари 2020 г. главният прокурор Иван Гешев разпореди да се направи проверка на сдружението, което е организатор на траурното факелно шествие в памет на ген. Христо Луков.

По време на проверката са установени много публични изказвания на членове на ръководството и активисти на "БНС-Еделвайс", декларации и становища на организацията, съдържащи насърчаване към насилие и език на омраза, основани на расова, етническа, религиозна, полова принадлежност, включително и антисемитска пропаганда и други.