Върховна административна прокуратура сезира началника на Дирекцията национален строителен контрол да извърши незабавна проверка на законността на строежа на плаж "Алепу".

Причината е, че е установено, че брегоукрепителното съоръжение по-скоро прилича на сграда с наличие на асансьорна клетка и стълбище. Според ВАП това поставя въпроси за съответствие на изграденото с издаденото разрешение за строеж.

От прокуротурата посочват, че проверката е от компетентността на ДНСК и трябва да се установи на място и по документи дали се спазват всички нормативни изисквания на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на черноморското крайбрежие, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и другите нормативни актове, свързани със строителство в защитени зони.

ВАП настоява да се провери поотделно и комплексно и целият инвестиционен и строителен процес, както да се проведат огледи на място, като се изискат всички относими данни.

Камарата на геодезистите: Строежът на "Алепу" е гавра със закона

Камарата на геодезистите: Строежът на "Алепу" е гавра със закона

Конструкцията била българско ноу-хау

Резултатите от проверката трябва да се представят на ВАП максимално бързо, с обобщен доклад с направените констатации и предприетите мерки за отстраняване на закононарушенията и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, а в случай на извършено престъпление - да се предприемат действия по реда на НПК.

Шефът на ДНСК Иван Несторов вече е на мястото.

Припомняме, случаят със строежа на плаж "Алепу" придоби широк обществен отзвук през последните дни.

Екозащитници изразиха предположение, че свлачището на плажа е било активирано умишлено, за да има претекст за изграждането на брегоукрепителното съоръжение, което обаче съмнително прилича на хотел.

От Камарата на геодезистите заявиха, че въпросната конструкция е гавра със закона.

По-рано днес шефът на ДНСК Иван Несторов заяви, че няма основание на този етап ДНСК да се намесва в наличния до този момент строеж и в плановете, тъй като службата може да коментари само разрешенията и документацията.

Свлачището на плаж "Алепу" - активирано изкуствено, за да има хотел?

Свлачището на плаж "Алепу" - активирано изкуствено, за да има хотел?

Това подозират от фондация "Биоразнообразие"