Прокуратурата предаде на съд Румяна Ченалова. Бившата съдийка ще седне на подсъдимата скамейка за престъпление по служба и документно престъпление, съобщават от държавното обвинение.

Специализираното звено "Антикорупция" при Софийска градска прокуратура днес е внесло в Софийския градски съд (СГС) обвинителния акт срещу Ченалова.

Ченалова умишлено е извършила престъпление, сигурни от прокуратурата

Ченалова умишлено е извършила престъпление, сигурни от прокуратурата

Няма доказателства да се е облагодетелствала от "грешките" си

Обвинението за престъпление по служба е за това, че в периода от 19 юли 2013 г. до 22 януари 2015 г. като съдия докладчик по търговско дело в СГС с 14 отделни деяния е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения. Делото било образувано по молба на "ОЕТ - Обединени Енергийни търговци" ООД. С действията си Ченалова целяла да набави облага за компанията.

На 18 юли 2013 г. компанията подала искова молба до СГС срещу Националната електрическа компания (НЕК). В нея се претендирало за плащане на сумата от 6 459 922 лева. За съдия докладчик била определена Румяна Ченалова. Тя трябвало да установи дали има редовна подадена искова молба, а ако има нередности да я остави без движение до отстраняването им. Молбата била нередовна, тъй като не била платена дължимата държавна такса в размер на 258 396 лева. Въпреки това съдия Румяна Ченалова е насрочила за разглеждане търговското дело.

На 24 юли тя допуснала поисканото от "ОЕТ-Обединени Енергийни търговци"ООД обезпечение на исковата претенция до размера на главницата - 6 459 922 лв. и е издала обезпечителна заповед. Това довело до запор на сметките на НЕК до размера на 6 459 922 лева. По този начин дружеството не е могло да оперира в търговската си дейност с незаконно запорираната му сума в посочения размер.

През октомври същата година "ОЕТ - Обединени Енергийни търговци" ООД подали допълнителна искова молба, с която увеличили претенцията си с 4 392 706 лева. Ищецът отново не заплатил дължимата държавна такса в размер на 175 708 лева.

Повдигнаха нови обвинения на Ченалова, чете ги 7 часа

Повдигнаха нови обвинения на Ченалова, чете ги 7 часа

Прокуратурата много се била засилила

Събраните доказателства показват, че целта на Ченалова била от една страна да набави имуществена облага за ищеца по делото в размер на 434 105,14 лева. Сумата представлявала невнесени държавни такси за разглежданата искова претенция на компанията. От друга страна Румяна Ченалова целяла да се създаде привилегия на дружеството и да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността на исковата молба.

Ченалова не е изпълнила служебните си задължения и при провеждане на процедурата за поправка на протокола от едно от съдебните заседания. Тя не е изслушала звукозаписа и обясненията на секретаря, а започнала да отразява поправките и допълнението, безкритично, така както били направени от "ОЕТ - Енергийни търговци" ООД.

В хода на разследването е установено също, че на 22 април 2014 г. съдия Ченалова е съставила официален документ с невярно съдържание. Документът представлява протокол от проведено открито съдебно заседание по същото търговско дело, за поправка и допълване на протокол от заседание от 26 март 2014 г. Въпреки че не отговаря на истината, Румяна Ченалова удостоверила в протокола, че пред съда били представени три броя фактури с получател ищеца по делото и едно преводно нареждане. Отбелязала също, че е констатирала идентичност на оригиналните документи с копията, приложени по делото. Целта й била този документ да бъде използван като доказателство.

18 тома, 12 класьора и една папка са материалите по разследването. В хода му са назначени компютърно-технически и фоноскопска експертиза и са разпитани 23 свидетели.

Предстои Софийският градски съд да насрочи делото.