Нарушение при обявяване на обществена поръчка за принтери в са открили в Софийския районен съд (СРС) от Агенция държавна финансова инспекция, съобщиха от АДФИ.

Това е станало по време на финансова инспекция от органите на АДФИ. Предмет на проверката са редица обществени поръчки, проведени през 2015 - 2016 г. и сключените по тях договори и последващото им изпълнение. Инспекцията е направена в периода на 13 март -13 юни 2017 г. в Софийския районен съд (СРС).

Инспекцията е приключила с доклад, в който се споменава, че в нарушение на Закона за обществените поръчки, при формулиране на параметрите на обществената поръчка необосновано е било ограничени участието на потенциални кандидати и е предоставено предимство на други такива.

След поръчката е сключен договор с дружеството "Дилекс" ООД за доставка на копирни, принтиращи и сканиращи устройства в новата сграда на СРС на бул. "Цар Борис ІІІ", № 54.

Подробните мотиви на проверяващите са отразени в цитираната част на доклада, която и.ф. председателят на СРС е изпратил на вниманието на Софийската градска прокуратура във връзка с образувана по същия случай прокурорска преписка.