Прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) образуваха 13 досъдебни производства за безстопанственост в болници на територията на страната.

Действията на държавното обвинение са по повод приключилата проверка на Министерството на здравеопазването и изготвеният от МЗ доклад, съдържащ констатациите от извършени проверки от Изпълнителна агенция "Медицински одит" и Звено "Вътрешен одит" към министерството. Докладът е постъпил в прокуратурата.

Държавата обяви жестока битка на болниците, източващи НЗОК

Държавата обяви жестока битка на болниците, източващи НЗОК

Проверки за всички болници без "чадъри над този или онзи" обеща здравният министър

Производствата са образувани на 24 април, вторник, и касаят следните здравни заведения:

- "Пета многопрофилна болница за активно лечение" - София, ЕАД гр. София - в периода 2016 г. до настоящия момент;

- "УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД София - в периода 2016 г. до настоящия момент ;

- "СБАЛО проф. Бойчо Бойчев" ЕАД София - в периода 26.01.2012 г. до настоящия момент;

- "УМБАЛ "Света Анна - София" АД - в периода 14.12.2010 г. до настоящия момент;

- "МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин - в периода 17.09.2014 г. до настоящия момент;

- "МБАЛ "Свети Иван Рилски" АД, гр. Разград - в периода 16.02.2015 г. до настоящия момент;

- "УМБАЛ "проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора - в периода 01.02.2011г. до настоящия момент;

- "МБАЛ - Търговище", гр. Търговище -в периода 2016г. до настоящия момент;

- "МБАЛ - Хасково", гр. Хасково- в периода 10.12.2015г. до настоящия момент;

- "МБАЛ - Шумен", гр. Шумен - в периода 2016 г. до настоящия момент;

- "СБАЛИПБ проф. Иван Киров ЕАД" гр. София - в периода 01.04.2015 г. до настоящия момент;

- "СБАЛХЗ - ЕАД - София - в периода 01.11.2012 г. до настоящия момент;

- "МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД София - в периода август 2014 г. до настоящия момент.

Всеки българин вижда защо проверяваме болниците, убеден Цацаров

Всеки българин вижда защо проверяваме болниците, убеден Цацаров

Престъпна дейност, която няма отношение със сегашната управа на болниците

Предвид изключителната фактическа и правна сложност на делата, Цацаров разпореди разследването да се извършва от следователи от Национална следствена служба. За да се избегнат съмнения в безпристрастност, Цацаров също така разпореди ръководството и надзора върху разследванията да се осъществява от Софийска градска прокуратура, включително и за болниците в Разград, Видин, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен.

Над половин милиард лева дължат болниците

Над половин милиард лева дължат болниците

Болниците във Видин, Бургас и Стара Загора също имат големи дългове

На 25 април, сряда, прокурори от Върховната касационна прокуратура възложиха на ГД "Национална полиция" да се извърши и допълнителна проверка с оглед данните за безстопанственост в следните лечебни заведения:

- УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД гр. София (77 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "Първа МБАЛ-София" ЕАД гр. София (62 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "Втора САГБАЛ Шейново" гр. София (7 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "СБАЛ на пневмо-фтизиатрични заболявания" София област ЕООД (4 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- ДПБ "Св.Иван Рилски" гр. София (4 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "Център за психично здраве-София" ЕООД гр. София (4 договора за предоставяне  /възлагане на медицински услуги);

- "Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение — Света София" ЕАД гр. София (15 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД гр. София (121 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия" ЕООД гр. София (5 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести - Света София" ЕАД гр. София (3 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф: Иван Митев" ЕАД гр. София (3 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация — Кремиковци" ЕООД гр. София (4 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово" ЕООД гр. София (6 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги);

- "Център за психично здраве - Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив (19 договора за отдаване под наем);

- "Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" ЕООД гр. Хасково (42 договора за предоставяне / възлагане на медицински услуги).

Тази проверка ще приключи в двумесечен срок.

Ананиев, Радев и Цацаров погват нелегалния износ на лекарства

Ананиев, Радев и Цацаров погват нелегалния износ на лекарства

Започват проверки по болниците

Всички останали материали, събрани в хода на проверката от МВР и МЗ, са изпратени на съответните окръжни прокуратурите в страната - за анализ и преценка на необходимостта от извършване на допълнителна проверка, и произнасяне по същество.

Разследванията на прокуратурата за болниците в Ловеч и Враца продължават.

Припомняме, в края на 2017 година Цацаров разпореди служителите на ГД "Национална полиция" и Министерството на здравеопазването да извършат проверка във всички държавни и общински болнични заведения, сключили договори в нарушение на чл. 9 ал.6 от Закона за лечебните заведения, договори за съвместна дейност с други лечебни заведения, договори за наем на помещения и апаратура и други.

В хода на проверката са проверени 329 договора, сключени от държавните и общински лечебни заведения на територията на страната.

Затвориха детското отделение на болницата във Враца

Затвориха детското отделение на болницата във Враца

Медици - заради недостиг на лекари, ръководство - в отделението има инфекция

Спрямо резултатите от проверката, обявени на 16 март, Върховна касационна прокуратура образуваха досъдебни производства за безстопанственост в 6 болници в страната. Става въпрос за следните болнични заведения:

- "УМБАЛ - Бургас", гр. Бургас АД ;

- "Д-р Ст. Черкезов" АД, гр. Велико Търново;

- "МБАЛ- Попово" ЕООД гр. Попово;

- "МБАЛ Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали;

- "МБАЛ Благоевград"АД гр. Благоевград;

- "МБАЛ Русе" АД гр. Русе.

Прокуратурата разследва "Пирогов" и още шест болници

Прокуратурата разследва "Пирогов" и още шест болници

Производства се водят Софийска градска прокуратура

На 16 март Цацров разпореди ръководството и надзора върху тези разследвания да се възложиха на Софийска градска прокуратура, за да се избегнат съмнения в безпристрастност и за да се осигури по - пълно, всестранно и обективно разследване. По всички посочени досъдебни производства главният прокурор разпореди разследването да се извършва от следователи от Национална следствена служба.

На същата дата СГП образува досъдебно производство за безстопанственост и на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" по изпратени от ВКП материали.

От "Пирогов" обещават пълно съдействие на прокуратурата

От "Пирогов" обещават пълно съдействие на прокуратурата

От Института за спешна помощ очакват оздравителния план на МЗ