Върховният касационен съд - ВКС реши окончателно 6 години "лишаване от свобода" за Евелин Банев - Брендо и 3 години "лишаване от свобода" с 5-годишен изпитателен срок за Симо Крайчев.

След като в съда е получено писмо, от което става ясно, че са "предприети действия за привеждане на присъдата в действие", ВКС публикува окончателното решение. Не става обаче ясно дали Евелин Банев - Брендо е арестуван и вкаран в затвора, или само се издирва.

Малина Александрова, директор АГП, Прокуратура на Република България, коментира пред News.bg, че "предприетите действия" спрямо Банев означават, че се издирва. По-рано от пресцентъра на ВКС и МВР отказаха да тълкуват какво означава "предприети действия" от страна на прокуратурата.

Още в началото на 2015 година стана ясно, че българските власти нямат представа къде се намира Евелин Банев. Припомняме, освен присъдата в България Брендо има отсъдени и 20 години за наркотрафик в Италия и още 10,5 години в Румъния. Заради това и Брендо се издирва от Интерпол.

Още преди това Букурещ поиска от България Брендо да му бъде предаден, но СГС поиска допълнителна информация по случая.

Малко преди старта на делото срещу Евелин Банев в Италия беше отвлечена 10-годишната дъщеря на Брендо - Лара. Тя беше повече от 45 дни в плен и след това изненадващо освободена. И до този момент не е ясно какъв откуп е платен, ако е платен, и кои са похитителите.

Тричленният състав на ВКС изменя присъда от 17 март 2017 г. на Софийския апелативен съд - САС, като отлага ефективната присъда на Крайчев. ВКС оставя в сила присъдата в останалата й част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Делото във ВКС е образувано по жалби на Банев и Крайчев и по касационен протест срещу присъдата на САС, с която е отменена частично присъда на Софийския градски съд - СГС. На първата инстанция Банев е признат за виновен за участие в организирана престъпна група - ОПГ за пране на пари, когато средствата или имуществото са в особено големи размери.

Прокуратурата поиска 12 години затвор за Брендо

Прокуратурата поиска 12 години затвор за Брендо

Това е максималното наказание

С новата присъда Банев е признат за невинен и оправдан по обвинението за извършено престъпление по квалифициран състав на пране на пари в изпълнение на решение на ОПГ, когато средствата или имуществото са в особено големи размери. Оправдан е и частично за участие в организирана престъпна група - ОПГ, с цел извършване на престъплението пране на пари.

Касационното производство е второ поред, като с решение от 27 май 2015 г. е отменена присъда на САС, с която е отменена присъда на СГС, и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на САС от стадия на съдебното заседание поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Окончателно: 20-годишна присъда за Брендо в Италия

Окончателно: 20-годишна присъда за Брендо в Италия

Касационният съд в Рим отхвърли обжалването...

ВКС пише в свои мотиви: 

Тричленният състав на ВКС приема за изцяло неоснователни доводите в протеста за допуснати процесуални нарушения, свързани с оценката на доказателствата, довели до неправилно приложение на закона поради оправдаването на подсъдимия Ев. Б."За да оправдае подсъдимия Б. по обвинението по чл. 253 от НК, въззивният съд ясно е заявил убеждението си, че отсъства причинна връзка между паричните средства, с които той е извършил общо 5 финансови операции и сочената от обвинението предикатна престъпна дейност на групата за трафик на наркотици в Испания, от която те да произхождат.".

Върховните съдии са категорични, че без съмнение сумите, с които подсъдимият е извършил инкриминираните му финасови операции, са в значителни размери, като не е било установено той или починалият К. Д. да са имали приходи, които да ги оправдаят. За да е налице състав на престъпление по чл. 253 от НК в разглежданата хипотеза обаче, не е достатъчно средствата да са с неустановен произход или да не съответстват на доходите на дееца. Необходимо е той да оперира с пари, които представляват облага от извършено престъпление. Въззивният съд внимателно е обсъдил възможните данни, които биха могли да обусловят връзка между генерирането на такива значителни парични средства от наркотрафик и ползваните от Б. при операциите.

Според мотивите в решението на ВКС съставът на САС с основание е констатирал, че простото познанство между Б. и Х., включително това, че са били засечени да пътуват заедно в автомобил в Италия, както и откриването на договор за назначаването на Х. като съветник в дружеството Pissen Finance Corporation са явно недостатъчни да обусловят извод за връзка между предмета на престъплението по чл. 253 от НК и средствата от твърдяната предикатна дейност, с която се е занимавал Х. и е бил осъден за това. По делото не е имало нито твърдения, а още по-малко доказателства, за връзка между посочената офшорна компания и някоя от онези, свързани с Б. и други участници с обвинение по чл. 321 от НК, респективно с прехвърляне на паричен ресурс към тях, който да е възможно да се обвърже с трафика на наркотици в Испания.

"Всъщност, най-съществените аргументи, които въззивният съд е откроил като опровергаващи тезата за причинната връзка между облаги от предикатното престъпление и средствата, с които са извършени операциите от Б., се свързват с разследването в Испания, при което въпреки предприетите продължителни и интензивни мерки за наблюдение на участниците, не са били установени данни за връзка между дейността на групата и подсъдимия Б." - пише в решението на ВКС.

Според върховните съдии некоректно в протеста е заявено, че обстоятелствата за възможна връзка на Б. с участниците от групата в Испания не е била изследвана поради непровеждане на разпит на всички осъдени, а само на тези с български произход. Преди всичко следва да се подчертае, че прокуратурата съвсем не е била лишена да стори това още на ДП, а не да заявява такива претенции след повече от 13 години пред последната съдебна инстанция.

По отношение на престъплението по чл. 321 от НК тричленният състав на ВКС приема, че касационният протест и касационните жалби са неоснователни с изключение на тази на подсъдимия К. относно отмяната на приложението на чл. 66, ал. 1 от НК.

Върховните съдии са категорични, че за да потвърди осъждането на подсъдимите Б. и К. по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК (за участие в организирана престъпна група, действала в периода 17.10.2002 г. - 30.05.2005 г., създадена с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК), респективно да оправдае подсъдимите Д. и Д. като участници в тази група, въззивният съд е извършил подробна оценка на доказателствената съвкупност и на тази основа е извел съществените факти, относими към състава на посоченото престъпление, разграничавайки го от същинското пране на пари по чл. 253 от НК.

Съдът правилно е приел, че макар по делото категорично да не е бил установен престъпният произход на паричните средства, с които са били зареждани сметките на закупените офшорни дружества, то в контекста на установените по делото други данни (основно онези, свързани с приложения специфичен механизъм за прикриване на първоначалния източник на парични капитали и привидната законност на трансферите, използвана за легализирането им) това не е пречка да се счете, че групата е била организирана с цел пране на пари.

Според върховните съдии неоснователен е касационният протест по отношение на оправдаването на подсъдимите Д. и Д., тъй като изложените аргументи за установено доверие на двете със съпрузите им очевидно не води до еднозначния извод за знание и информация за развитието на престъпното сдружение и преследваната цел.

Доводът за явна несправедливост на наказанието на подсъдимия К. поради отмяна на приложението на чл. 66, ал. 1 от НК, мотивирано с активната му роля в ОПГ, съдебният състав на ВКС приема за основателен, тъй като неговата роля в никакъв случай не би могла да се определи за активна. Имайки предвид добрите характеристични данни за този деец, както и отчитайки голямата продължителност на наказателното производство, което приближава по време срока на изтичане на абсолютната давност за престъплението по чл. 321, ал. 3 от НК, ВКС намира, че за поправянето му липсва каквато и да е необходимост същият да изтърпява ефективно наложеното му наказание от 3 години "лишаване от свобода".

Брендо купи хотел "Рила" от Васил Божков

Брендо купи хотел "Рила" от Васил Божков

За 9.8 милиона евро