Върховната касационна прокуратура изисква документи от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и от управител на търговско дружество в София. Действията са във връзка с възложена от главния прокурор проверка за извършването на замени на поземлени имоти в горски територии.

Изискани са документи, свързани с изпълнение на Решение на Европейската комисия от 5 септември 2014 г. относно схема за помощ SA26212(2011/C) и NoSA.26217(2011/С), приведена в действие от страната ни при замени на поземлени имоти в горски територии.

Изисква се цялата документация по изпълнението на обществената поръчка с предмет избор на правоспособен независим оценител, който да извърши оценка на поземлените имоти в горски територии в съответствие с европейските изисквания, както и документи, свързани с възстановяването на предоставена на бенефициентите помощ.

ВАП изпрати Ревизоро и Петкова да проверяват рудници и мини

ВАП изпрати Ревизоро и Петкова да проверяват рудници и мини

Министрите трябва да проверят спазват ли се нормите по опазване на околната среда

Припомняме, това е поредната проверка, разпоредена от главния прокурор Иван Гешев, след като миналата седмица той възложи на министрите на енергетиката и на околната и среда и водите проверка за спазването на правните норми по опазване на околната среда в минната индустрия.

В средата на февруари пък прокуратурата възложи проверка и на ДАНС. Главният прокурор Иван Гешев нареди да се провери събрани ли са всички неустойки, лихви, обезщетения от приватизацията на предприятията в България.

Проверка беше разпоредена и на КЕВР за състоянието на ВиК мрежата в страната.

Гешев иска ДАНС да провери цялата приватизация
Обновена

Гешев иска ДАНС да провери цялата приватизация

Гледат събрани ли са лихвите, неустойките, обезщетенията