Проверка на приватизацията в България възложи главният прокурор Иван Гешев на ДАНС.

ДАНС ще проверява събрани ли са всички неустойки, лихви, обезщетения от приватизацията на предприятията в България. 

Освен целия приватизационен процес експертите по национална сигурност от ДАНС трябва да проверят и последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства

"Атака" зове Гешев да разследва Иван Костов за масовата приватизация

"Атака" зове Гешев да разследва Иван Костов за масовата приватизация

Сидеров иска да отпадне давността на сделките, сключени през този период

"Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор. ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение", се казва в текста, изпратен до медиите. 

В парламента акламират прокурорската проверка на приватизацията

В парламента акламират прокурорската проверка на приватизацията

Държавата била ограбена по варварски начин

Служителите на ДАНС трябва да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол. Те трябва да видят има ли проверки по изпълнение на приватизационните договори и била ли е актуализирана своевременно информацията в публичните регистри.

В обхвата на проверката трябва да бъде извършен анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания

Нинова поздравява Гешев за проверката на приватизацията

Нинова поздравява Гешев за проверката на приватизацията

Гешев не бил изплашен от Делян Пеевски

Говорителят на главния прокурор Сийка Милева прочете пред журналисти прессъобщението на прокуратурата, като уточни, че там, където има данни за престъпления по линия на приватизационните сделки, ще бъдат образувани досъдебни производства.

А ако има изтекла давност, обществеността ще бъде информирана за целия приватизационен процес и нанесените щети от нея.