Върховната административна прокуратура възложи на министрите на енергетиката и на околната и среда и водите проверка за спазването на правните норми по опазване на околната среда в минната индустрия. Разпореждането е след самосезиране на главния прокурор Иван Гешев заради информация за цианид във водите на реките Юговска и Чепеларска.

Обект на проверката трябва да са всички лица и обекти в страната /мини, рудници, хвостохранилища /шламохранилища/, насипища /табани/, язовирни стени /бентове и т. н./, длъжни да спазват съответните изисквания;

Двама души в ареста за замърсяването с цианиди на река Юговска и Чепеларска

Двама души в ареста за замърсяването с цианиди на река Юговска и Чепеларска

МВР уточнява, че с действията си на 21 и 22 февруари двамата са допуснали изтичане на отпадни води, което е довело до замърсяване на водите на река Чая и Юговска

Проверката ще бъде насочена и към фактическото съблюдаване на въведените правила, за да не се допуска увреждане на компоненти на околната среда;

Ще се следи и дали има изискуемото оборудване в лицата и обектите по т.1 съобразно специалните правни норми и издадените административни актове.

Получените резултати от проверката трябва да се синтезират, като се отразят направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите действия за отстраняване на закононарушенията, последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, като се посочат и случаите на изпращане на данни за извършени престъпления на съответните прокуратури и органи на МВР.

Припомняме, в средата на февруари прокуратурата възложи проверка и на ДАНС. Главният прокурор Иван Гешев нареди да се провери събрани ли са всички неустойки, лихви, обезщетения от приватизацията на предприятията в България.

Проверка беше разпоредена и на КЕВР за състоянието на ВиК мрежата в страната.

Ревизоро на място проверява цианидите в реките Юговска и Чепеларска

Ревизоро на място проверява цианидите в реките Юговска и Чепеларска

В 11 часа ще има заседание на областния щаб