ВАП се самосезира и започна проверка по данни в медиите за лишаване на работници и служители от обезщетение за неползван платен годишен отпуск, съобщиха от Върховната административна прокуратура.

Образувана е преписка по публикация в медиите. В нея се съдържат сведения за лишаване на работниците и служителите от получаване на обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск, дължимо по силата на КТ.

Това е конкретният повод за самосезирането, като от ВАП е съобразено, че законовите разрешения на правото на обезщетение и в други хипотези на прекратяване на трудовото правоотношение не носят същностни различия.

В изпълнение на акта по реда на надзора имаше нарочна заповед от ангажирания административен орган. С нея, считано от датата на издаването ѝ, се задължават контролните органи, при установяване на неизплатени обезщетения, свързани с прекратяване на трудово правоотношение, да издават задължителни за изпълнение предписания, както и да образуват административнонаказателни производства.

Ефектът от проверката на ВАП се показва в действия, насочени към защита на законоустановени права на работниците и служителите, включително за ангажиране на администратвнонаказателната отговорност при нарушенията на трудовото законодателство.