Темите в Деня на отворените врати в Апелативната и Окръжната прокуратура във Варна, са престъпленията, свързани с наркотици.

Гостите на държавното обвинение, учениците от 11-ти клас на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон" във Варна, се интересуваха от разликата между държане и разпространение на наркотични вещества, както и от наказанията, които се налагат за извършителите на тези престъпления.

В дух на открит диалог прокурорът в Апелативната прокуратура Стефка Якимова и заместник-окръжния прокурор в Окръжната прокуратура Радослав Лазаров отговориха на въпросите на възпитаниците на елитната варненска гимназия.

Въпроси, свързани с неизбежната отбрана, наказуемостта при превишаване пределите ѝ по конкретен казус, припомнен от единадесетокласниците, предизвика сериозна дискусия в залата.