Изменят правителственото постановление за определяне на районите на действие на звената в областните дирекции на МВР за реагиране при критични ситуации заради престъпна дейност и за участие в специализирани операции с висока степен на риск.

Определените звена са общо 15 - ОДМВР Благоевград, Бургас, Варна - с район на действие и Добрич, Велико Търново - с район на действие и Габрово, Монтана - с район на действие и Враца и Видин, Перник - с район на действие и Кюстендил, Плевен - с район на действие и Ловеч, Пловдив - с район на действие и Пазарджик и Смолян, Русе - с район на действие и Разград и Силистра, Сливен - с район на действие и Ямбол, СДВР - с район на действие и област София, Стара Загора, Хасково - с район на действие и Кърджали и Шумен - с район на действие и Търговище.

Тези структури не са ситуирани във всички областни дирекции. По тази причина се предвижда и разпоредба, по силата на която с писмена заповед на главния секретар на МВР, издавана за всеки отделен случай, служителите на звената да изпълняват служебните си задължения и извън определените райони на действие.

В неотложни случаи използването на специализираните звена ще може да бъде разпореждано устно, като при тези ситуации писмена заповед ще се издава не по- късно от 24 часа. Предвижда се някои от звената да са с район на действие на повече от една областна дирекция на МВР.

От Министерския съвет посочват, че тази възможност е важна предпоставка при реакция в критични ситуации вследствие на престъпна дейност, изискваща бързина и координирани действия между отделните структури. Освен това тя предотвратява евентуално настъпване на вредни последици от критични ситуации вследствие на престъпна дейност.

МВР действа превантивно при бедствия и аварии
Обновена

МВР действа превантивно при бедствия и аварии

Валежите се оказват в рамките на нормалното за сезона