В правосъдното министерство създават работна група за промени в режима на конвойната дейност, съобщиха от Министерството на правосъдието. Срокът за действие на комисията е един месец. Променените са разпоредени от правосъдния министър Десислава Ахладова.

 Поводът е отказът на надзорници да заведат затворник на погребението на майка му.

Експертите трябва да съобразят анализа на решението на Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ по делото "Вецев срещу България", изготвен от дирекция "Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ" /ДППРБЕСПЧ/.

Подготвяните промени са в отговор на проверките в Главна дирекция "Охрана" /ГДО/ и в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" /ГДИН/. Те бяха направени след отворено писмо на съдия Мирослава Тодорова "по повод нарушение на правото на зачитане на личния живот на задържан от страна на държавни структури, учредени при министъра на правосъдието и на държавна издръжка".

В работната група, оглавявана от заместник-министъра на правосъдието проф. Николай Проданов, ще влязат представители на ДППРБЕСПЧ, ГДО, ГДИН, дирекция "Съвет по законодателство" и Министерство на вътрешните работи.