Прокуратурата проверява материали за куриерски фирми, които начислявали допълнителна такса "коронавирус", съобщиха от прокуратурата.

Проверката е възложена от Комисия за защита на потребителите (КЗП) и Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (ТД НАП). Тя е след постъпил доклад за една от фирмите, предлагащи куриерски услуги на територията на страната. 

На 16 април 2020 г. служители на НАП, КЗП и КРС (Комисия за регулиране на съобщенията) са направили съвместна проверка в офис на компания, стопанисвана от търговско дружество.

За предлаганите от фирмата услуги има цялостен ценоразпис. Той е сложен в папка, поставена на стелаж в обекта. Обявените в него цени са посочени в български лева, с включен ДДС, по ценови зони с всички съдържащи се такси.

По време на проверката е била изпратена пратка (чрез "таен клиент"), с тегло 2,9 кг. Обявената цена за изпращане на пратката, съгласно ценоразписа, е 256,20 лева. При отправено запитване относно размера на цената за услугата е била направена отстъпка и определена сума за плащане в размер на 230,62 лева. Не е било дадено обяснение за основанието на направената отстъпка, поради легитимиране на проверяващите. На инспекторите е обяснено, че тя е предвидена за "първи клиент".

Запитани от КРС дали се прилага допълнителна такса "извънредна ситуация" за куриерски услуги над 2,5 кг, от компанията са обяснили, че се начислява такса в размер на 5 лева.

Такса "извънредна ситуация" не е обявена по никакъв начин в офиса, нито фигурира в ценоразписа, поставен в търговския обект. Визираната такса е обявена на интернет страницата на компанията, като стойността ѝ е различна, в зависимост от теглото на пратката.

Проверката продължава и в други фирми, предлагащи куриерски услуги, предстои получаването на доклади от всички посещения на място.