Софийска градска прокуратура разпореди проверки на куриерските фирми, предлагащи доставки чрез куриер, за начисляваните такси.

Поводът за нея е необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване на незаконно облагодетелстване от страна на некоректни търговски субекти, извършващи спедиторски, куриерски и други подобни дейности, свързани с доставки на пратки на територията на столицата.

Към настоящия момент е установено, че на интернет сайт, предлагащ доставка на стоки чрез куриер, неправомерно се начислява допълнителна такса. Посочва се нейната цена и уточнение - за обработка на плащане при доставка в брой, както и периода на повишен риск от Covid-19.

Проверката следва да продължи през целия период на обявеното извънредно положение в страната. При констатиране на порочни практики следва да бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения и да се сезира прокуратурата. Разпредено е извършване на проверки на всички фирми, извършващи куриерски и спедиторски услуги в гр. София.