Заместник-министърът на правосъдието Иван Демерджиев изпрати сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет с искане за проверка спазват ли се правилата за случайното разпределение на делата за промени в състава на управление на публични предприятия.

Причина за това са сигнали до Министерството на правосъдието, че голяма част от исканията за спиране на регистърното производство, свързани със заявени промени в членствения състав на органите на управление и надзор на публични предприятия, които попадат под обхвата на Закона за публичните предприятия, са разгледани от трима съдии в Софийския градски съд.

В сигнала се посочва, че не става ясно как са били разпределени тези производства между различните съдии и спазени ли са правилата, залегнали в единната методика по приложението на принципа на случайното разпределение на делата.

Ако бъдат открити нарушения, Демерджиев очаква от ИВСС да бъдат дадени препоръки за тяхното отстраняване, а ако има предпоставки за ангажиране на дисциплинарна отговорност - да се уведомят административният ръководител на СГС и съдийската колегия на ВСС.

Правосъдният министър проверява как се разпределят делата в СГС

Правосъдният министър проверява как се разпределят делата в СГС

След като един и същ съдия спря вписвания на новите ръководства на ББР и "Автомагистрали"

В писмото на ресорния на Агенцията по вписванията заместник-министър се посочват и примери за формирана неправилна практика на състави на Софийския градски съд, отнасяща се до предпоставките за допускане на спиране на регистърното производство съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

От Инспектората се очаква да бъдат предприети действия за преустановяване на неправилната практика на отделни състави на СГС, ако такава бъде установена.

Преди седмица зам.-министърът е изпратил писма до ръководителите на Софийския градски съд и на Софийския апелативен съд с предложение да свикат общи събрания на съдиите, за да се уеднакви практиката по оспорването на министерските заповеди за смяната на бордовете на държавни дружества и спирането на регистърните производства от съдилищата. Обратна информация от съда за това дали са предприети действия обаче няма.

Съдът спря назначаването на новия надзор на ББР, Кирил Петков с обвинения към съдията

Съдът спря назначаването на новия надзор на ББР, Кирил Петков с обвинения към съдията

Петков всеки ден ще подава заявление...

Припомняме, вчера правосъдният министър Янаки Стоилов също нареди проверка за това дали в Софийския градски съд делата се разпределят на случаен принцип.

Разпореждането дойде, след като една и съща съдийка - Мария Вранеску, спря вписвания на няколко нови ръководства на държавни дружества - "Автомагистрали", Александровска болница, както и Българската банка за развитие.

От СГС пък обясниха, че различните случаи са били гледани от един и същи магистрат заради ограничения брой дежурни по тези производства в съда.