От Министерството на правосъдието публикуваха за обществено обсъждане проекта за инструкция за конвоиране, съобщиха от ведомството на Цецка Цачева.

Името на проекта е Инструкция за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН).

Инструкцията е по чл. 250а, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Ковачева опровергава твърдение за инструкция за окови на краката

Ковачева опровергава твърдение за инструкция за окови на краката

Тя е изненадана от липсата на минимално усилие на юристите да проверят за какво точно става въпрос

С инструкцията се уреждат организацията и редът, изпълнението, контролът и отчетността, включително мерките за изолация и охрана при осъществяването на конвойната дейност от надзорно-охранителния състав в ГДИН.

Предписанието регламентира действията и ръководството на конвойната дейност за осигуряване на максимална ефективност и добра координация.

Предвижда се конвойната дейност да се осъществява от служителите от надзорно-охранителния състав, които са завършили курс за първоначална професионална подготовка и са положили успешно теоретико-практически изпит.

Ръководството и контролът на конвоирането ще става от главния директор на ГДИН.

Правосъдното министерство не знае колко са издирваните бегълци от правосъдие

Правосъдното министерство не знае колко са издирваните бегълци от правосъдие

Цецка Цачева бе запитана от "Воля"