Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни и за несъответстващи на международни договори отделни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО).

Това съобщават от пресцентъра на президентството. Припомняме, президентът вече наложи вето над ЗИД ЗКПО на 13 ноември 2018 г. Ветото обаче очаквано бе преодоляно от мнозинството в парламента.

Румен Радев наложи вето върху Закона за корпоративното подоходно облагане
Обновена

Румен Радев наложи вето върху Закона за корпоративното подоходно облагане

Данъкът върху старите коли не означава "замърсителят плаща", мотивира се Радев

Според държавния глава конституционно неприемливо е да се прекратяват правоотношенията с висши държавни служители без предизвестие по преценка на директора на Агенция "Митници".

Така се ликвидира стабилитетът, който е основен принцип на държавната служба съгласно чл. 116, ал. 1 от Конституцията, и се създават условия за политически зависимости. Уволнените се лишават от пълноценна съдебна защита, което не съответства на чл. 56 от Конституцията, на чл. 8 от Всеобщата декларация за правата на човека и на чл. 6, параграф 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

В противоречие с чл. 6, ал. 2 от Конституцията се създава неравенство по признак обществено положение. Освобождаването "по преценка" е предпоставка за административен произвол, който е несъвместим с правовата държава.

Държавният глава оспорва и въвеждането на по-високи данъци за имоти в населени места от Списъка на курортите в България.

Така се нарушават изискванията на чл. 60 от Конституцията за законоустановеност на данъците и за съобразяването им с доходите и имуществата на данъкоплатците.

Менда Стоянова не разбира ветото на президента

Менда Стоянова не разбира ветото на президента

Като изненада идва мотивът за такса битови отпадъци

Поставянето на размера на данъчната ставка в зависимост от списък, приет от Министерския съвет, означава, че не само Народното събрание, както предвижда Конституцията, а и правителството със свой акт ще участва в определянето на размера на данъка. Обвързването на размера на данъка с използването на имота смесва по конституционно недопустим начин подоходни и имуществени данъци. Затова лицата, които не получават наеми от своите имоти, ще дължат по-висок данък за имота си в сравнение с лицата, които не само притежават имот, но и получават доходи от него.

Според държавния глава незачитането на граждански права и вменени задължения води до нарушаване на конституционно установени принципи, които са особено важни при взаимоотношения с властнически характер, каквито имаме в сферата на данъците и държавната служба.

Сезирайки Конституционния съд, президентът отстоява своята позиция по отношение на отделни разпоредби от повторно приетия от Народното събрание закон, посочват от президентството.