Президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за Корпоративно подоходно облагане. Законът е приет на 07 ноември 2018 г., уточниха от администрацията на президента.

Мотивите на президента са, че с данъка върху по-старите коли данъчната тежест пада върху гражданите с ниски и средни доходи, както и върху малкия и средния бизнес. Няма и гаранции, че събраните средства от този данък ще се разходват за екологични цели.

Нинова: Спасихме собствениците на стари коли от нов данък с отсъствие от парламента

Нинова: Спасихме собствениците на стари коли от нов данък с отсъствие от парламента

БСП оглежда алтернативния си Бюджет 2019

Според президента реалното увеличение на данъка е по-голямо, отколкото се представя на обществото. Увеличеният данък засяга над 50 % от превозните средства на възраст над 15 г., които по официални данни са над 70 % от всички регистрирани 4 130 195 автомобили.

Основанието, с което Радев иска връщане на текстовете от закона, е че данъкът върху старите коли не въвежда принципа "замърсителят плаща". По-високият данък не отчита нито честотата на използването на превозните средства, нито наличието на устройства за намаляване на вредните емисии, нито вида на използваното гориво.

Депутатите спорят да стане ли България гробище за стари коли
Обновена

Депутатите спорят да стане ли България гробище за стари коли

2 500 000 са старите коли, да повишим първо стандарта на живот, призова Дора Янкова

"Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живот и показател за съществуващите социални разслоения в нея", пише президентът.

Радев призова ГЕРБ да обясняват първо на народа

Радев призова ГЕРБ да обясняват първо на народа

Налага вето над Закона за корпоративното облагане

Според държавния глава липсват мотиви за отлагането на реформата за таксата върху битовите отпадъци. Не е справедливо сроковете за гражданите и бизнеса винаги да са задължителни, независимо от тяхната готовност, а сроковете за държавата немотивирано да могат да се отлагат, смята Радев. 

Държавният глава визира реформа на таксата за битови отпадъци, която се от януари 2020 на януари 2022 г. Удължаването на срока в парламента е станало без мотиви. Той недоумява защо такса смет се определя според данъчната оценка на имота, а не според реално изхвърляния боклук.

Позовавайки се на практиката на Конституционния съд Радев се мотивира, че такса се заплаща срещу извършена услуга и размерът се определя с оглед на разходите по извършване на услугата. Определянето на таксата за битови отпадъци въз основа на данъчната оценка на имота, а не въз основа на количеството отпадъци, придава на тази такса характер на данък и противоречи на Закона за местните данъци и такси, изтъква държавният глава.

Президентът наложи вето върху промени в Закона за държавната собственост

Президентът наложи вето върху промени в Закона за държавната собственост

Създава се възможност за скрита приватизация на дружества от забранителния списък чрез апортиране на техни имоти и вещи

Президентът не одобрява въвеждането на по-високи данъци за имоти в курортите.

От мотивите става ясно, че има противоречие и смесване на два вида данък - подоходен и имуществен. Предложението за по-високи данъчни ставки е направено от депутати между първо и второ четене. Подобно смесване на два вида данъчна тежест противоречи на Конституцията, става ясно от мотивите на президента.

"Тези по-високи ставки ще се прилагат, когато имотите не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма", изброява президентът.

Изпълнителят на БАЦИС опровергава манипулациите на системата

Изпълнителят на БАЦИС опровергава манипулациите на системата

Притеснен е, че публикации започват да уронват престижа на компаниите в консорциума

Според него преобразуването на митниците в териториални дирекции е форма на закриване. Това води до съкращения без предизвестие на висши държавни служители.

"Така се ликвидира стабилитетът, който е основен принцип на държавната служба и уволнените се лишават от съдебна защита", мотивира се държавният глава.

И промените, които засягат дейността на митниците са направени между първо и второ четене. Тъй като промените са обсъдени само на едно гласуване, това също противоречи на Конституцията, мотивира се президентът.

"По своята правна характеристика Законът за митниците е устройствен закон и няма връзка с промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Поради това липсва основание извършването на промени, които засягат цялостната структура на Агенция "Митници", да се правят с преходните и заключителни разпоредби на друг закон", мотивира се президентът.

Предлагат ДАНС да следи денонощно митниците

Предлагат ДАНС да следи денонощно митниците

Проектът е публикуван за обществено обсъждане

Според него за пореден път важни промени, които засягат една от най-многочислените администрации в изпълнителната власт, се правят на тъмно и в нарушение на правилата за дейността на Народното събрание, установени от самия парламент.

"Съгласно § 64 ЗИД ЗКПО (промените в Закона за корпоративно подоходно облагане - б.р.) съществуващите митници се закриват със заповед на министъра на финансите. Немислимо е да се закрият всички митници, защото това би означавало, че държавата остава без администрация, която да изпълнява нейните функции във връзка с провеждането на митническата политика", пише президентът.

Той пояснява, че от промените става ясно, че с преустройството на подчинеността на митниците, се освобождават служители, което противоречи на Кодекса на труда и се отнема защитата на заетите по Закона за държавния служител.

С промените се позволява без мотиви, "по преценка", да се освобождават и без предизвестие шефовете на митниците, които са висши държавни служители. Начинът, по който са направени тези промени, противоречи на Правилника за организация и дейност на народното събрание, мотивира се президентът.

Според Радев с подобни немотивирани уволнения се нарушава стабилността на държавата, защото държавният служител, ако няма защита, не може да спази повелята на чл. 116, ал. 1 от Конституцията да бъде изпълнител на волята и интересите на нацията.

Президентът наложи вето на измененията на АПК

Президентът наложи вето на измененията на АПК

Оспорва 16 разпоредби, застрашен е правовият и демократичен характер на държавата

Така освободените "по преценка" ще бъдат лишени и от право на защита пред съд. Правото на защита по чл. 56 от Конституцията е основно, всеобщо и лично право на гражданите, мотивира се Румен Радев и се позовава на международните актове, по които България е страна - Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за гражданските и политическите права и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Румен Радев наложи вето на Бюджета на НЗОК за 2018 г.
Обновена

Румен Радев наложи вето на Бюджета на НЗОК за 2018 г.

Заради незаплащането от страна на НЗОК на определени лекарствени продукти

Радев наложи вето на промените в Закона за опазване на околната среда

Радев наложи вето на промените в Закона за опазване на околната среда

Той е уверен, че Народното събрание ще намери добрия баланс