През 2009 година има рекорден брой новорегистрирани заболели от рак в България - 33 000 души. Данните оповести пред БНР д-р Тотко Найденов, главен редактор на в. "Български лекар".

По думите му данните за 2010 година все още не са готови, но през последните 20 години се наблюдава повишаване на броя на заболелите от тази коварна болест у нас.

За 2009 година в България има регистрирани 262 000 болни от някое от 133-те онкологични заболявания. 17 хиляди от тях са починали, посочи Найденов.

Той изтъкна, че чувствително се е увеличил и броят на заболелите българки от рак на млечната жлеза. 40 000 жени са регистрирани с такова заболяване, като новоразболелите се от тях са 10% - 4 000.

Всяка година в България, заради рака изчезва град с население от 15 до 20 хиляди жители. Ежегодно заради рака в Европа пък изчезва по една малка държава с население от 1 700 000 души. Черните сравнения направи хирургът проф. Дамян Дамянов, председател на Научно-техническите съюзи.

Ракът е заболяването, което заема второ място по причина за смъртност в България, на първо място са сърдечно - съдовите заболявания. Всяка минута в САЩ умира по един човек, болен от рак, каза от своя страна националният консултант по гръдна хирургия проф. Данаил Петров.

В България през 2008 година 4000 от новооткритите заболели са с рак на белия дроб. 3 350 от тях са мъже. Според данните, изнесени от проф. Петров, 14-18 процента от пушачите заболяват от рак на белия дроб, но и да не сте пушач, трябва да знаете, че пасивното пушене също вреди. За заболяване от този рак влияят и дизеловите двигатели, строителната работа с азбест и други.

В последната година се наблюдава тенденция, при която все по-млади хора заболяват от този вид рак. Така в специализираната болница "Св. София" например най - младият диагностициран е бил момче на 20 години, сподели проф. Петров.

Д-р Тотко Найденов формулира 7 -те „здравни гряха", които могат да причинят рак - тютюнопушене, стресово поведение, нерационално хранене, затлъстяване, обездвижване, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотици.

Специалисти по онкологични заболявания настояват да бъде създадена работеща програма за борба с коварната болест, в която да се обърне специално внимание на скрининга. Така, например при рака на дебелото и правото черво у нас само 10% от случаите са хванати в първата фаза, която се лекува, докато в света този процент е 60.

У нас масово на заболелите от този рак им се поставя диагноза, когато те са в последните фази от развитието на болестта, посочи специалистът в лечението на този вид рак проф. Дамянов. Той посочи, че у нас в 3-4 стадий се диагностицират над 60% от заболелите.