Решението на правителството да ратифицира Истанбулската конвенция приемаме като начало на прилагането на този първи международен документ, който задължава държавите да осигурят подходящо законодателство. Това пишат организациите от Алианс за защита от насилие, основано на пола  – АЗНОП.

То трябва да гарантира защита от насилие, основано на пола, сексуален тормоз, сексуално насилие, домашно насилие, принудителни бракове, генитално осакатяване на жени, насилствена стерилизация и принудителни аборти.

0800 18 676 е новият безплатен телефон за хора, пострадали от насилие

0800 18 676 е новият безплатен телефон за хора, пострадали от насилие

Почти 29 хил. души са потърсили помощ за 18 години

Ратифицирането на Истанбулската конвенция има стратегическа роля не само за преодоляване на насилието над жени, но и за постигане на максимална превенция и защита на правата на децата, пострадали от насилие, децата, свидетели на домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола и на момичетата, пострадали от насилие, основано на пола, допълват организаторите.