Нов безплатен телефон за хора, пострадали от насилие открива фондация "Анимус". Неговият номер е 0800 18 676 - за обаждания от цялата страна.

Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие, запазва сегашния си номер 02/ 981 76 86.

За 18 години на Линията са потърсили помощ 28 877 души.

За обаждания от чужбина остава телефонният номер 02/ 981 76 86.