Общинският съветник от "Демократична България" Димитър Найденов внесе в прокуратурата сигнал срещу директора на РИОСВ-Бургас.

Той атакува решение от 31 август тази година, подписано от Детелина Иванова, чрез което става възможнa промяната на предназначението и строителство в земеделска земя в местността Юрта-Балкана, община Несебър.

Имотът попада в защитената зона "Емине" за опазване на дивите птици и освен това е в обхвата на охранителната зона "Б" по Закона за устройството на черноморското крайбрежие. По закон на терените, попадащи в Зона "Б", може да се позволи промяна на предназначението и строителство само ако такова е предвидено с влязъл в сила Общ устройствен план. Такъв обаче в случая няма, посочват от ДБ.

Бургарски съветници питат законно ли е назначен новият шеф на РИОСВ-Бургас

Бургарски съветници питат законно ли е назначен новият шеф на РИОСВ-Бургас

По думите им била назначена от екоминистъра без конкурс

В решението си Иванова съгласува промяна на предназначението на земеделската земя и строителство в защитената зона, като се мотивира с това, че в района действа териториално-устройствен план от 1997 г.

Найденов обаче е категоричен, че това, че община Несебър има действащ ТУП от 1997 г. не променя изискването за влязъл в сила Общ устройствен план. Той посочва, че в Закона за устройството на черноморското крайбрежие са описани изключения, при които е възможно промяна на предназначение и застрояване без влязъл в сила ОУП, но наличието на ТУП не е сред тях.

Това е пореден сигнал, който Димитър Найденов внася в прокуратурата за случаи на промяна на предназначението на земеделски земи по Южното Черноморие, извършени в в разрез със закона. Той вече поиска прокуратурата да извърши и проверка на дейността на Детелина Иванова от 2017 г. насам заради данни, че е наложила порочни практики в противоречие на ЗУЧК, първо като началник на отдел в РИОСВ, а вече като директор на екоинспекцията. Наскоро общинският съветник сигнализира и Главната инспекция на труда с искане за проверка дали Детелина Иванова е назначена за директор на РИОСВ-Бургас със заповед на екоминистъра Емил Димитров, без да бъде обявяван задължителния конкурс.

Екоинспектори от Бургас негодуват, че са им назначили шеф без конкурс

Екоинспектори от Бургас негодуват, че са им назначили шеф без конкурс

Те са категорични, че това е в нарушение на Кодекса на труда