Днес от 8 до 18 часа се провежда вторият ден от Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Право на участие в избора имат всички 2238-ма съдии от страната, като 1677 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет. Кандидатите в изборната процедура са 27, а съдиите чрез пряк избор ще изберат шестима членове на ВСС от своята професионална квота.

Спускат ли се кандидатурите за ВСС, питат от Правосъдие за всеки

Спускат ли се кандидатурите за ВСС, питат от Правосъдие за всеки

От инициативата искат съдиите да гласуват с хартиени бюлетини

Към 16.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 1376 съдии от 1677 заявили желание за дистанционно гласуване. Регистрираната от тях избирателна активност е 82,15%.

С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 426-ма съдии, което е 75,67 % активност.

Общата избирателна активност е 80,52 % като са гласували 1802 съдии.

След 14.00 ч. в Съдебната палата гласуваха кандидатите Атанаска Дишева - съдия във Върховен административен съд, Илияна Балтова - съдия в Апелативен съд - Бургас, Татяна Жилова - съдия в Административен съд - София-град, Райна Мартинова - съдия в Софийски районен съд, Красимир Шекерджиев - съдия във Върховния касационен съд, Николай Гунчев - съдия във Върховен административен съд и Георги Георгиев - съдия в Апелативен съд - Варна.

До 16.00 ч. са гласували 16 кандидати за членове на ВСС.

След приключване на изборния ден в 18.00 ч., ще бъде подадена окончателна информация за избирателната активност.

Към 14 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 1226 съдии от цялата страна, като избирателната активност е 73,19%.

С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 290 съдии, което е 51,51% от заявилите желание. Общата избирателна активност е 67,74 %.

Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от съдиите, включени в списъка на действащите съдии. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас.

Ако шестимата членове на ВСС, които се излъчват от Общото събрание на съдиите, бъдат избрани в деня на провеждане на гласуването, т. е. днес, събранието ще бъде закрито. В случай, че след приключване на изборния ден Избирателната комисия обяви необходимостта от провеждане на повторно гласуване, същото ще се проведе утре (18 юни) от 8 до 18 ч. в централното фоайе на Съдебната палата.

Съдиите избират между 27 кандидати: Атанаска Младенова Дишева - съдия във Върховен административен съд, Боряна Ангелова Димитрова - председател на Окръжен съд - Бургас, Вера Цветкова Кънева - съдия в Апелативен съд - София, Владимир Григоров Вълков - съдия в Софийски районен съд, Георги Йовчев Георгиев - съдия в Апелативен съд - Варна, Емил Иванов Дечев - съдия в Софийски градски съд, Ерна Жак Якова - Павлова - председател на Районен съд - Варна, Илияна Тодорова Балтова - съдия в Апелативен съд - Бургас, Калин Кирилов Баталски - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, Красимир Петков Шекерджиев - съдия във Върховен касационен съд, Красимира Неофитова Милачкова - съдия в Административен съд - София-град, Красимира Пенева Костова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, Любомир Симеонов Нинов - съдия в Районен съд - Варна, Методи Орлинов Лалов - съдия в Софийски районен съд, Мирослав Архангелов Йорданов - съдия в Районен съд - Русе, Мирослав Милчев Начев - председател на Окръжен съд - Кюстендил, Николай Гунчев Гунчев - съдия във Върховен административен съд, Олга Зафирова Керелска - съдия във Върховен касационен съд, Пламен Христов Дацов - съдия в Апелативен съд - София, Райна Петрова Мартинова - съдия в Софийски районен съд, Роман Тодоров Николов - съдия в Районен съд - Брезник, Светлозар Георгиев Рачев - съдия в Административен съд - Габрово, Севдалин Иванов Мавров - съдия във Върховен касационен съд, Станислав Петров Георгиев - заместник-председател на Апелативен съд - Пловдив, Татяна Борисова Жилова - съдия в Административен съд - София-град, Цветинка Николаева Пашкунова - съдия във Върховен касационен съд и Янко Манолев Янев - председател на Апелативен съд - Велико Търново.

Общото събрание на съдиите се излъчва чрез интернет сайта на ВСС в раздел "Общо събрание на съдиите за избор на член на ВСС-онлайн".

За първи път от конституирането на ВСС изборът на членовете му се прави чрез пряк избор.

Прокурорите избраха трима свои представители за ВСС

Прокурорите избраха трима свои представители за ВСС

Четвъртият ще се определи с жребий...