Председателите на съдилища и магистратите да отсрочват дела, ако е невъзможно спазването на противоепидемичните мерки. За това призова Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщава БНР.

На редовното си заседание съдебните кадровици обсъдиха и условията за работа в Специализирания наказателен съд и в Наказателното отделение на Софийския районен съд, където има съдебни зали без възможност за проветряване.

Беше припомнено на магистратите, че има възможност делата да се гледат и чрез видеоконферентна връзка, а на ръководителите на съдилищата - че Законът за извънредното положение им дава право да отложат еднократно за две седмици всички дела.

Изключение се прави само за мерки за неотклонение, за дела по Закона за защита от домашното насилие, за издръжка, родителски права и осиновяване на деца, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, както и за незаконно уволнение.